Java odwołanie do obiektu tablicy

0

Witam wszystkich.
Napisałem program w którym dodaje obiekty do kolejnych elementów listy
ale utknąłem.Nie umiem sie odwołać do pola obiektu imie, typ zwierzecia, waga.Chce zeby użytkownik wpisał sam wymagane wartości.
I mam wątpliwości co do konstruktora klasy Zwierze nie mozna go jakoś do tego wykorzystac?


import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;


class Zwierze {

   private String imie;
   private String typZwierzecia;
   private double waga;
   Zwierze nastepny;

      Zwierze() {    
         }  
      Zwierze (String imieK,String typZwierzeciaK,double wagaK){

      this.imie = imieK;
      this.typZwierzecia = typZwierzeciaK;
      this.waga = wagaK;
        }

      public String getimie(){
         return imie;
      }
      public String gettypZwierzecia(){
         return typZwierzecia;
      }
      public double getwaga(){
         return waga;
      }
      public void setImie(String imie){
         this.imie = imie;
      } 
      public void settypZwierzecia(String typZwierzecia){
         this.typZwierzecia = typZwierzecia;
      } 
      public void setwaga(int waga){
         this.waga = waga;
      } 

     }


class Lista{

   Zwierze poczatek;
   Zwierze koniec;
   
       void addFirst(Zwierze zw){
       
         if (poczatek == null){
           poczatek = koniec = zw;
           zw.nastepny = null;
           }
         else {
           zw.nastepny = poczatek;
           poczatek = zw ; 
           }
         }
       void addLast(Zwierze zw){
       
         if (poczatek == null){
           poczatek = koniec = zw;
           zw.nastepny = null;
           }
         else {
           zw.nastepny = null;
           koniec = zw; 
           }
         }                   
    }

public class polskiezoolista {
    
  
    static String wczytajString() throws IOException, IOException {       

             BufferedReader wej = new BufferedReader(
             new InputStreamReader (System.in));
             String s;
             s = wej.readLine();
             return s;
                 }
  
    
    static int wczytajInt() throws IOException {          

             BufferedReader wej = new BufferedReader(
             new InputStreamReader (System.in));
             String s;
             int numer;
             s = wej.readLine();
             numer = Integer.parseInt(s);
             return numer;
                 }
   
    
   public static void main(String[] args) throws IOException  {
        
      Lista ListaZwierzat = new Lista();
      
      System.out.println("Naciśnij 1 lub 2 w zależnośći od tego co chcesz zrobić.");
      System.out.println();
      System.out.println("1-Dodaj zwierze na początku listy: ");
      System.out.println("2-Dodaj zwierze na końcu listy: ");
      System.out.println();
      
      int nrOpcji = wczytajInt();
      switch (nrOpcji){
      
         case 1:
         
            ListaZwierzat.addFirst( new Zwierze());
            
            
            break;
         
         case 2:
         
         ListaZwierzat.addLast(new Zwierze());
   
         break;
         
         default:
           
             System.out.println("Wybrałeś nieprawidłowy numer.");
         
              } 
                                                  
    }

 }
0

Cześć,

Napisałem program w którym dodaje obiekty do kolejnych elementów listy
ale utknąłem.

Zastanów się czy w twoim programie, nie lepiej wykorzystać gotową Listę np. ArrayList niż tworzyć obiekt "Lista" (nie wiem jakie będą dalej rozwijany ten program)

W celu wykorzystania konstruktora parametrowego musisz mieć te parametry wcześniej można to rozwiązać tak jak w main-ie poniżej.

Odnośnie

Nie umiem się odwołać do pola obiektu imie, typ zwierzecia, waga

W twoim programie można odwołać się np: System.out.println(listaZwierzat.poczatek.getimie());

to działa ponieważ poczatek ma dostęp pakietowy gdyby poczatek by private to powinieneś storzyć getter-y i wtedy listaZwierzat.getPoczatek().getImie().

public static void main(String[] args) throws IOException  {
        
      Lista listaZwierzat = new Lista();
      String imie, typ;
      System.out.println("podaj imię zwierza");
      imie = wczytajString();
      System.out.println("podaj typ");
      typ = wczytajString();
      
      double waga = -1;
      do {
	      System.out.println("podaj wage");
	      String wagaStr = wczytajString();
	      try {
	    	 waga = Double.parseDouble(wagaStr);
	      } catch(NumberFormatException ex) {
	    	  System.out.println(waga);
	      }
      } while (waga == -1);
      
      
      System.out.println("Naciśnij 1 lub 2 w zależnośći od tego co chcesz zrobić.");
      System.out.println();
      System.out.println("1-Dodaj zwierze na początku listy: ");
      System.out.println("2-Dodaj zwierze na końcu listy: ");
      System.out.println();
      
      int nrOpcji = wczytajInt();
      
      Zwierze zwierze = new Zwierze(imie, typ, waga);
      
      switch (nrOpcji){
         case 1:
            listaZwierzat.addFirst( zwierze);
            break;
         
         case 2:
        	 listaZwierzat.addLast(zwierze);
        	 break;
         default:
             System.out.println("Wybrałeś nieprawidłowy numer.");
      }

      System.out.println(listaZwierzat.poczatek.getimie());
	  }

Na koniec przestrzegaj konwencji tworzenia nazw. Bo zdarzają się sytuacji nie przestrzegania konwencji
getimie() -> getImie()
Lista ListaZwierzat = new Lista(); -> Lista listaZwierzat = new Lista();

0

Dzięki za rady:)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1