Kodzę w NetBeans.

Za pomocą "Designe" dodałem a Form komponent Canvas [java.awt.Canvas]. Potrzebuje zdefiować jego metodę public void paint(Graphics g). Nie jak to zrobić.
Pomyślałem, aby stworzyć własną klasę:

class MojePlutno extends java.awt.Canvas{
    public void paint(Graphics gg){
     gg.drawString("jupi", 20, 20);}
}

I na forma dodać obiekt tej mojej nowej klasy: MojePlutno. Jak tego dokonać w NetBeans? czy da się go jakoś prosto dodać do palety dostępnych komponentów, czy może tę metodę panit idzie jakość prościej zdefiniować?
P.S. Nie mogę zamienić wygenerowanego podczas "Designowania" przez program kodu
private java.awt.Canvas plotno;, bo NetBeans uniemożliwia edycję tej części kodu.
Dziękuje za pomoc :)