Jak z paneul użytkownika odwołać się do klas zewnętrznych?

0

Witam

Jestem początkującym programistą. Jak do tej pory pisałem programy, gdzie cały kod programu znajdował się w jednej klasie. Obecnie piszę program szyfrujący i muszę podzielić kod z klasy Interfejs na kilka klas tzn. klasa Interfejs obejmować ma tylko graficzny panel użytkownia, natomiast algorytmy szyfrujące i deszyfrujące muszę umieścić w oddzielnych klasach.

Kod aplikacji przedstawiam poniżej.

 • Aplikacja pisana jest w BlueJ;
 • Kod kompiluje się poprawnie.

Wszystkie próby modyfikowania kodu kończyły się fiaskiem.

Proszę o napisanie jednej klasy, na podstawie której będe mógł dalej modyfikować kod programu.

Wielkie dzięki za wszelką pomoc !!!
Pozdrawiam Arkasam

public class Interfejs
{
JFrame pole;
JPanel pole1, pole2, pole3, pole4, pole5, pole6, pole7, pole8, pole9;
JCheckBox cb1,cb2;
JLabel ety,ety2, ety3, ety4, ety5, ety6, ety7, ety8;
JTextField liczba;
JButton przycisk1, przycisk2, przycisk3;
JTextArea poleTekstowe1, poleTekstowe2;
JScrollPane przewijanie1, przewijanie2;
String c, note, note1, bufor;

public void startujemy()

{   
  pole = new JFrame("Program szyfrujący");        
  pole.setSize (800, 600);                
  pole.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

  JMenuBar pasekMenu = new JMenuBar();
  pole.setJMenuBar(pasekMenu);

  JMenu menuPlik = new JMenu("Plik");
  pasekMenu.add(menuPlik);

  JMenuItem plikOtwórz = new JMenuItem("Otwórz");
  menuPlik.add(plikOtwórz);

  JMenuItem plikZapisz = new JMenuItem("Zapisz");
  menuPlik.add(plikZapisz);

  JMenuItem plikZamknij = new JMenuItem("Zamknij");
  menuPlik.add(plikZamknij);

  plikZamknij.addActionListener(
  new ActionListener(){
    public void actionPerformed(ActionEvent e){
      JOptionPane.showMessageDialog(pole, "Następuje zamknięcie systemu !");
      System.exit(0);
    }
  }
);

/**
 * Układ graficzny panelu użytkownika
 */

Container zawartość = pole.getContentPane();    
pole.setLayout(new BorderLayout());

JPanel pole1 = new JPanel();
pole.add(pole1, BorderLayout.NORTH);
pole1.setLayout(new GridLayout(1,4));

ety = new JLabel("",JLabel.CENTER);
pole1.add(ety);

cb1 = new JCheckBox("Szyfr Cezara");
pole1.add(cb1);

cb2 = new JCheckBox("Szyfr atBash");
pole1.add(cb2);

pole2 = new JPanel();
pole1.add(pole2);
pole2.setLayout(new GridLayout(3,1));

ety2 = new JLabel("Cezar - przestawienie ", JLabel.CENTER);
pole2.add(ety2);

liczba = new JTextField();
liczba.setOpaque(true);
liczba.setBackground(Color.RED);
pole2.add(liczba);

przycisk1 = new JButton("Wprowadź");
przycisk1.setBackground(Color.YELLOW);
pole2.add(przycisk1);

pole3 = new JPanel();
pole.add(pole3);

pole3.setLayout(new GridLayout(2,1));

poleTekstowe1 = new JTextArea();
pole3.add(poleTekstowe1);

przewijanie1 = new JScrollPane(poleTekstowe1,
JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS,
JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER);
pole3.add(przewijanie1);

poleTekstowe2 = new JTextArea();
pole3.add(poleTekstowe2);

przewijanie2 = new JScrollPane(poleTekstowe2,
JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS,
JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER);
pole3.add(przewijanie2);

pole4 = new JPanel();
pole.add(pole4, BorderLayout.EAST);

pole4.setLayout(new GridLayout(2,1));

ety4 = new JLabel("Szyfr Cezara");
ety4.setOpaque(true);
ety4.setBackground(Color.RED);
pole4.add(ety4);

ety5 = new JLabel("Szyfr atBash");
ety5 .setOpaque(true);
ety5.setBackground(Color.RED);
pole4.add(ety5);

pole5 = new JPanel();
pole.add(pole5, BorderLayout.WEST);

pole5.setLayout(new GridLayout(2,1));

ety6 = new JLabel("Tekst Jawny");
pole5.add(ety6);

ety7 = new JLabel("Tekst Tajny");
pole5.add(ety7);

pole6 = new JPanel();
pole.add(pole6, BorderLayout.SOUTH);

pole6.setLayout(new GridLayout(1,3));  

przycisk2 = new JButton("Szyfruj");
przycisk2.setBackground(Color.PINK);
pole6.add(przycisk2);

przycisk3 = new JButton("Odszyfruj");
przycisk3.setBackground(Color.PINK);
pole6.add(przycisk3);

/**
 * Zmiana koloru w 2 etykietkach podczas wyboru szyfrowania;
 */

cb1.addActionListener(
new ActionListener(){
public void actionPerformed(ActionEvent e){
if(cb1.isSelected()){
ety4.setBackground(Color.GREEN);
liczba.setBackground(Color.WHITE);
}
else
{
ety4.setBackground(Color.RED);
liczba.setBackground(Color.RED);
}
}
}
);

cb2.addActionListener(
  new ActionListener(){
    public void actionPerformed(ActionEvent e){
      if(cb2.isSelected())
      ety5.setBackground(Color.GREEN);
      else
      ety5.setBackground(Color.RED);              
    }
  }
  );

 przycisk2.addActionListener(
  new ActionListener(){
    public void actionPerformed(ActionEvent e){     

      if (cb1.isSelected() && cb2.isSelected())
      {
        /**
        * Szyfrowanie dwoma szyframi Cezar i atBash.
        */

        }

      else if(cb1.isSelected())
      {
        /**
         * Algorytm szyfru Cezara.
         * Ten kod muszę zmodyfikować i umieścić w osobnej klasie.
         * Docelowo kod będzie tak zmodyfikowany, aby wartość przestawienia 
         * liter wczytywana była z pola "liczba = new JTextField()";
         * po kliknięciu na przycisk "przycisk1 = new JButton("Wprowadź")";
         */

        note = poleTekstowe1.getText();
        char x[] = note.toCharArray();
        for( int i=0 ; i!=x.length ; i++) 
        { 
          int n = x[i]; 
          n-=3; 
          x[i]=(char)n; 
        }
          note = new String(x);
          poleTekstowe2.setText(note);
          poleTekstowe1.setText("");
        }

        else if (cb2.isSelected())
        {
          /**
           * Algorytm szyfru atBash.
           * Ten kod muszę zmodyfikować i umieścić w osobnej klasie.
           */

          note = poleTekstowe1.getText();
             char x[ ] = note.toCharArray( );
              for( int i=0 ; i!=x.length ; i++) 
              { 
                int n = x[i]; 
                n='M'-n; 
                n+='N'; 
                x[i]=(char)n; 
              }
                note = new String(x);
                poleTekstowe2.setText(note);
                poleTekstowe1.setText("");
              }
              else 
                  JOptionPane.showMessageDialog(null,"Nie został wybrany rodzaj szyfrowania !!!");

            }          
          }
          );

przycisk3.addActionListener(
  new ActionListener(){
    public void actionPerformed(ActionEvent e){
      if (cb2.isSelected()){

        /**
         * Algorytm deszyfratora szyfru Cezara.
         * Ten kod muszę zmodyfikować i umieścić w osobnej klasie.
         */

          note = poleTekstowe1.getText();
              char x[ ] = note.toCharArray( ); 
              for( int i=0 ; i!=x.length ; i++) 
              { 
                int n = x[i]; 
                n='M'-n; 
                n+='N'; 
                x[i]=(char)n; 
              }
                note = new String(x);
                poleTekstowe2.setText(note);
                poleTekstowe1.setText("");
              }
            }
          }
          );

  pole.setVisible(true);
}

public static void main (String[] args)
{
  Interfejs aplikacja;
  aplikacja = new Interfejs();
  aplikacja.startujemy();
}

}

0

Klasa zewnętrzna:

public class KlasaZewnetrzna{

   public KlasaZewnetrzna(){}

   public void metodaKlasyZewnetrznej(){}

}

Ze swojej klasy odwołujesz się do klasy zewnętrznej poprzez jej referencję, czyli:

public class Interfejs(){

   KlasaZewnetrzna klasaZewnetrzna = new KlasaZewnetrzna();

   public void startujemy(){

   klasaZewnetrzna.metodaKlasyZewnetrznej();

  //.....//
  }

}
0

Wielkie DZIĘKI za pomoc !!!

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0