[Tablice] - metoda wstawElementy()

0

Oto fragment mojej Klasy implementującej Tablicę:

class Tablica
  {
  private long[] tab;         // referencja do tablicy 
  private int elementow;        // liczba elementów tablicy 
  private int max_rozm;      //zdeklarowany rozmiar tablicy

  public Tablica(int max)     // konstruktor 
   {
   tab = new long[max];         // tworzymy tablicę o rozmiarze max
   elementow = 0;            // na razie brak elementów 
   max_rozm=max;
   }
.
.
.
public boolean wstaw(long wartosc)  // wstawienie elementu do tablicy 
    {
    if (elementow < max_rozm)
      {
      tab[elementow] = wartosc;       // wstawiamy wartość na koncu
      elementow++;           // zwiększamy licznik elementów 
      return true;
      }
    else
      return false;      //brak miejsca w tablicy
    }
.
.
.
}

Chciałbym do niej napisać dodatkową metodę wstawElementy() wstawiającą elementy podane jako argument. Oto przykład:

class TablicaApp
  {
  public static void main(String[] args) throws IOException
    {
.
.
.
 Tablica arr;        // referencja do tablicy
 arr = new Tablica(rozmiar); // tworzymy tablicę
.
.
 arr.wstawElementy(10,5,51,95,10);
.
.
}

Czy ktoś wie jak zaimplementować taką metodę??

Oczywiście ilość argumentów nie może być większa od rozmiaru tablicy, ale tym zajmę się sam. Chodzi mi tylko o metodę.

Aha... ilość zadawanych elementów może być różna (tzn. z przedziału <0,rozmiar>

Dzieki!!!

0
void foo(long ... args) {
  for(int i=0; i<args.length; i++) {
    System.out.print(args[i] + "-");
  }
}

HTH. Pozdr.

0

Niestety... podany powyżej kod powoduje błąd podczas kompacji :(

(identifier) expected
void foo(long ... args)
^

0

Java to nie C++!!!

public void foo(long[] longArr){
  //kod
}

i teraz odpalasz przez tablicę anonimową:

foo({1, 2, 3, 4, 5});
//lub
foo((new long[] {1, 2, 3, 4, 5} ));
0
dariush.s napisał(a)

Niestety... podany powyżej kod powoduje błąd podczas kompacji :(

(identifier) expected
void foo(long ... args)
^

Wybacz. Nalezalo wspomniec, ze podany przeze mnie kod nalezy kompilowac pod wersja Java 5.0. Proponuje zapoznac sie z pojeciem Varargs z przewodnika jezyka Java.
Pozdr.</b>

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0