Witam,

mam taki mały problem i nie zabardzo wiem do kogo sie zwrócić o pomoc, wiec postanowiłem napisać na forum a może ktoś mi poradzi.

Do rzeczy mam zrobioną bazę danych w Accesie, i chodz o drukowanie, po wypełnieniu danych w okienkach wyświetla sie formularz w ktorym wybiera sie z której zakładki mają być drukowane wartości. I wybiera sie zakładkę z przycisku. Po tej operacji pojawia cie kolejny formularz który pokazuje juz odczytane niektóre dane i na nim jest przycisk drukuj ale po kliknięciu przycisku do drukowania na formularzu zamiast drukować tylko tą wybraną zakładkę z jednego rekordu drukuje całą bazę danych. ;-( . A natomiast jeżeli wybierze sie zamiast kliknięcia przycisku drukuj w tym ostatnim formularzu polecenie Plik->Drukuj to drukuje tak jak powinno.

Poniżej dołączam procedury od tego formularza w którym wybiera sie która zakładka ma być drukowana :

Private Sub Polecenie14_Click()
On Error GoTo Err_Polecenie14_Click

Dim stDocName As String
Dim stLinkCriteria As String

stDocName = "_-P 1 - wydruk"

stLinkCriteria = "[Indeks]=" & "'" & Me![Indeks] & "'"
DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria

Exit_Polecenie14_Click:
Exit Sub

Err_Polecenie14_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Polecenie14_Click

End Sub

I procedurę w kolejnym formularzu juz służącą do drukowania

Private Sub Polecenie63_Click()
On Error GoTo Err_Polecenie63_Click

Dim stDocName As String
Dim MyForm As Form

stDocName = "_-P 1 - wydruk"
Set MyForm = Screen.ActiveForm
DoCmd.SelectObject acForm, stDocName, True
DoCmd.PrintOut
DoCmd.SelectObject acForm, MyForm.Name, False

Exit_Polecenie63_Click:
Exit Sub

Err_Polecenie63_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Polecenie63_Click

End Sub

Z góry dziekuje zą ponoc i zainteresowanie tematem.