Jeśli okno posiada rodzica to klikając w nie rodzic otrzymuje komunikat WM_NOTIFY z kodem NM_CLICK. A jak przechwycić kliknięcie w główne okno, bez rodzica ? Musze kombinować z WM_LBUTTONDOWN i WM_LBUTTONUP ?