[Asm] StrLen, StrCmp

0

Jak w assemblerze obliczyć długość stringa i porównać 2 stringi ?

Robiłem coś takiego:

strlength: ;oblicza dlugosc ds:si
  push bx
  mov cx,0      ;CX przechowuje wynik
  cld
strlen_skok:
  inc cx
  lodsb
  cmp al,0        ;0 konczy stringa
  je strlen_end
  jmp strlen_skok
strlen_end:
  dec cx      ;wynik jest o 1 za duzy - trzeba go poprawic
  mov ax,cx    ;wynik w ax
  pop bx
  ret

niestety - nie oblicza dlugosci stringa

0
function StrLen(const Str: PChar): Cardinal; assembler;
asm
    MOV   EDX,EDI
    MOV   EDI,EAX
    MOV   ECX,0FFFFFFFFH
    XOR   AL,AL
    REPNE  SCASB
    MOV   EAX,0FFFFFFFEH
    SUB   EAX,ECX
    MOV   EDI,EDX
end;
0

Piszę w DOSowym NASM, więc zmodyfikowałem podaną przez Ciebie procedurę:

str_len:
    MOV   DX,DI
    MOV   DI,AX    ;DI ma wskazywac na stringa
    MOV   CX,0FFFFH  ;ile bajtow przeszukac
    XOR   AL,AL    ;znak do wyszukania = 0
    REPNE  SCASB    
    MOV   AX,0FFFEH
    SUB   AX,CX    ;waartosc zwracana w AX
    MOV   DI,DX    ;przywroc DI
    ret

Wywołuję ją w taki sposób:

  mov dx, napis
  call str_len
  ...
  napis db '12345' , 0

NIestety nie działa - procedura zwraca zawsze 0. :/

0

Działa - mój błąd - zamiast do AX argument wrzucałem do DX. Teraz jest wszystko dobrze. Wielkie dzięki !

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0