[asm] trudne zadanie

0

ojj zachcialo mi sie asma i tera mam ..... [glowa] [glowa] [glowa]
jak ktos ma chorobe sieroca lub mu sie nudzi to moze sprawdzi ten kod:
Pisane w NASM'ie , aby skompilowac:
nasm -o prog.com -f bin prog,asm

; NASM


%define KEY_ESC     1
%define KEY_UP     72
%define KEY_DOWN    80
%define KEY_LEFT    75
%define KEY_RIGHT   77

    
    CPU 186
    BITS 16


    ORG 100H
    JMP main
    

; keyboard routines    
keyboard_int:
    PUSH DS
    PUSH ES
    PUSH AX
    PUSH BX
    PUSH CX
    PUSH DX
    IN AL,60H
    CMP AL,128
    JNAE keyboard_int_keypress
    SUB AL,128
    MOV CL,0
keyboard_int_keypress:
    MOV CL,1
keyboard_int_end:
    MOV [CS:lastkey],AL
    MOV BX,key
    ADD BL,AL
    MOV [CS:BX],CL
    MOV AL,20H
    OUT 20H,AL
    POP DX
    POP CX
    POP BX
    POP AX
    POP ES
    POP DS
    IRET
    
install_keyboard:
    MOV AX,3509H
    INT 21H
    MOV [old_keyboard_int],BX
    MOV [old_keyboard_int + 2],ES
    MOV AX,2509H
    MOV DX,keyboard_int
    PUSH DS
    PUSH CS
    POP DS
    INT 21H
    POP DS
    RET
    
remove_keyboard:
    MOV AX,2509H
    LDS DX,[old_keyboard_int]
    INT 21H
    RET    


wait_for_any_key:
    MOV DL,0
wait_for_any_key_1:
    CMP DL,[lastkey]
    JE wait_for_any_key
    RET
;-------


; timer routines
timer_int:
    PUSH DS
    PUSH ES
    PUSH AX
    PUSH BX
    PUSH CX
    PUSH DX
    
    inc byte [CS:bg]
    
    POP DX
    POP CX
    POP BX
    POP AX
    POP ES
    POP DS
    IRET
    
    
install_timer:
    MOV AX,351CH
    INT 21H
    MOV [old_timer_int],BX
    MOV [old_timer_int + 2],ES
    MOV AX,251CH
    MOV DX,timer_int
    PUSH DS
    PUSH CS
    POP DS
    INT 21H
    POP DS
    RET
    

remove_timer:
    MOV AX,251CH
    LDS DX,[old_timer_int]
    INT 21H
    RET   
;-------


; gfx routines
init13h:
    MOV AL,13H
    INT 10H
    RET
    

close13h:
    MOV AL,03H
    INT 10H
    RET 


vsync:
    PUSH AX
    PUSH DX
    MOV DX,03DAH
vsync_1:
    IN AL,DX
    TEST AL,0
    JNE vsync_1
    POP DX
    POP AX    
    RET


set_palette:
    CALL vsync
    MOV AX,0
    MOV BX,palette
    MOV CX,256
set_palette_1:
    CALL vsync
    INC AL
    PUSH AX
    MOV DX,03C8H
    OUT DX,AL
    INC DX
    MOV AL,[BX]
    OUT DX,AL
    INC BX
    MOV AL,[BX]
    OUT DX,AL
    INC BX
    MOV AL,[BX]
    OUT DX,AL
    INC BX
    POP AX
    LOOP set_palette_1
    RET
    

create_screen_buffer:
    MOV AH,48H
    MOV BX,4000                 ; 64000 / 16
    INT 21H
    JC create_screen_buffer_err
    MOV WORD [screen_buffer],0
    MOV [screen_buffer + 2],AX          ; seg:off, offset=0
    JMP create_screen_buffer_end
create_screen_buffer_err:
    MOV DX,create_screen_buffer_err_msg
    MOV AH,09H
    INT 21H
    JMP exit
create_screen_buffer_end:
    RET
    

destroy_screen_buffer:
    LES DX,[screen_buffer]            ; put adress in DS:DX 
    MOV AH,49H
    INT 21H 
    RET
    

draw_screen_buffer:
    PUSH DS
    PUSH ES
    PUSH AX
    PUSH BX
    PUSH CX
    PUSH DX
    
    CALL vsync
    
    LES DX,[screen_buffer]
    MOV DX,0A000H
    MOV DS,DX
    MOV CX,64000
draw_screen_buffer_1:
    MOV DI,CX
    DEC DI
    MOV AL,[ES:DI]
    MOV [DS:DI],AL    
    LOOP draw_screen_buffer_1
    
    POP DX
    POP CX
    POP BX
    POP AX
    POP ES
    POP DS
    RET


clear_screen: ; CL - color
    LES DX,[screen_buffer]
    MOV AL,CL
    MOV CX,64000
clear_screen_1:
    MOV DI,CX
    DEC DI
    MOV [ES:DI],AL    
    LOOP clear_screen_1
    RET
    
    
putpixel: ; AX - x, BX - y, CL - color
    PUSH AX
    MOV AX,BX
    MOV BX,320
    MUL BX
    POP BX
    ADD AX,BX
    MOV DI,AX
    LES DX,[screen_buffer]
    MOV [ES:DI],CL
    RET    

getpixel: ; AX - x, BX - y, return: CL - color
    PUSH AX
    MOV AX,BX
    MOV BX,320
    MUL BX
    POP BX
    ADD AX,BX
    MOV DI,AX
    LES DX,[screen_buffer]
    MOV CL,[ES:DI]
    RET    
;-------


; program code
free_program_mem:
    MOV AX,CS
    MOV ES,AX
    MOV BX,4096
    MOV AH,4AH
    INT 21H
    JC free_program_mem_err
    JMP free_program_mem_end
free_program_mem_err:
    MOV DX,free_program_mem_err_msg
    MOV AH,09H
    INT 21H
    JMP exit
free_program_mem_end:    
    RET


main:
    CALL init13h
install:
    CALL free_program_mem
    CALL create_screen_buffer
    CALL install_keyboard
    CALL install_timer
    CALL set_palette

m1:    
    MOV CL,[bg]
    CALL clear_screen
    mov ax,319
    mov bx,199
    mov cl,32
    CALL putpixel
    CALL draw_screen_buffer
    cmp byte [key + KEY_ESC],1
    JNE m1
    
deinstall:    
    CALL remove_timer
    CALL remove_keyboard
    CALL destroy_screen_buffer
    CALL close13h 
exit:
    MOV AX,4C00H
    INT 21H
;-------    
    
    
; data    
old_keyboard_int            DD 0 
old_timer_int             DD 0
screen_buffer             DD 0
key                  TIMES 128 DB 'x'
lastkey                DB 0  
free_program_mem_err_msg        DB 'Error - Can',39,'t free program memory !',10,13,'$'
create_screen_buffer_err_msg      DB 'Error - Can',39,'t create screen buffer !',10,13,'$'

bg DB 0

;palette DB ... - to jest zmienna ktora jest tablica 768 bajtow z paleta kolorow
;-------
    

; EOF

Jak ktos chce caly kod to wysle na maila bo zajmuje ponad 518 lini (paleta kolorow), a problem jest nastepujacy:
po pierwsze nie wiem co sie dzieje z tymi rejestrami DS, ES itp bo jezli czasem nie wrzuce ich na stos to program sie sypie, jednak i tak nie wiadomo co sie dzieje na koncu programu po przycisnienciu przycisku bo cos nawala i to raz na jakis czas [glowa] , dodatkowo nie wiem czemu ale przez ustawianie palety kolorow pojawia mi sie cos jak obramowka ekranu 13h (320x200) pixeli o barwie RGB=255,0,255 czyli jaskrawo fioletowa (w C tego nie bylo)....

0

ja sie nie nudze, ale na poczatku zauwazylem KEY_ESC =1. esc to chyba 27, ale i tak nie wiem cos pomoglem :)

0

kod asci klawisza ESC to 27, ale tu mam specjalny bufor ktory dziala na kodach przeszukiwania, i obsluguje 128 klawiszy, w takiej skali ESC ma numer 1 i w tablicy key na indexie 1 moze miec wartosc 1 (przycistnienty) lub 0 (zwolniony)

0

no juz prawie sobie poradzilem [nuda] problem byl w tym kodzie od funkcji obslugujacej przerwanie klawierki - sypalo na kodzie ktory tworzy bufor, obszedlem to i chyba dziala, poza tym wywalilem kod alokowania pamieci no i paleta takze trybi ok :P

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1