Stos (asm)

0

Probuje wczytac dane postaci" liczba binarnab. Mam do tego taki kod:

wczytaj:
	mov ah, 01h		
	int 21h
	cmp al, 'b'
	je binarna
	cmp al, 'd'
	je dziesietna
	cmp al, 'h'
	je szestnastkowa
	mov ah, 0
	mov bx, ax
	sub bx, 30h		
	push bx
	add cx, 1		
jne wczytaj

Wszystko dziala poprawnie dopoki nie wczytuje liczby dluzszej niz 9 bitow - inaczej pozostale bity sa ignorowane.
Zastanawiam sie czy moze nie wystepuje przepelnienie stosu czy cos w tym stylu,, ale stos mam chyba dosc duzy:

STOS1 SEGMENT stack use16
   dw 128 dup (?)
STOS1 ENDS

Gdzie wiec moze lezec blad?

0
liczenie segment
assume cs:liczenie,ss:liczenie
org 100h ; 256B stos gdy ss=prog... poza tym... mozliwy com, zamiast exe

 ; dane
 liczba dw 0  ; tu bedzie wynik 
 mnoznik dw 10 ; podstawa=mnoznik mul zapewnia 32bit wynik (odp. potraktowany)


start:
 xor cl,cl ; flage pierwszego znaku sobie zrobimy, bedzie potrzebna;

 @wczytaj:
 mov ah,01h		
 int 21h
 xor ah,ah ; trza wyzerowac, bo sie wynik powali

 cmp al,96
 jna @niemale
 sub al,32  ; upper case

 @niemale:
 and cl,1  
 jnz @licz  ; tylko dla pierwszego znaku nie wykona
 mov cl,1  ; zmiana podstawy tylko w pierwszym znaku

 cmp al,'D'    ; dec to juz jest ustawione
 je  @wczytaj

 cmp al,'B'
 jne @hex
 mov [mnoznik],2 ; bin
 jmp @wczytaj

 @hex:
 cmp al,'H'
 jne @licz
 mov [mnoznik],16 ; hex
 jmp @wczytaj

 @licz:
 cmp al,64
 ja  @duze
 cmp al,47
 ja  @liczby
 jmp @error ; za mala wartosc

 @duze:
 sub al,7
 @liczby:
 mov bx,word ptr cs:[mnoznik]
 sub al,48
 cmp al,bl
 jnb @error2 ; za duza wartosc

 push ax
 mov ax,word ptr cs:[liczba]
 xor dx,dx  ; czy to w ogole potrzebne ?
 mul bx
 pop bx
 cmp dx,0
 jne @error2 ; wynik mnozenia nie miesci sie w ax ? 
 add ax,bx
 jo  @error2 ; licznik sie przekrecil ?
 mov word ptr cs:[liczba],ax
 jmp @wczytaj

 @error:
 cmp al,27  ; esc ?
 je  @koniec
 cmp al,13  ; enter ?
 je  @koniec ; z braku laku tez koniec

 @error2:
 ; ...
 ; tu cos, co wypisze blad
 ; ...

 @koniec:
 mov ax,4c00h
 int 21h

liczenie ends
end start

// to dziala, ale moznaby to jeszcze poprawić.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1