VBA user form i very hidden sheet

Odpowiedz Nowy wątek
2019-05-13 16:56
0

Tworze formularz w VBA który ma za zadanie wysłanie danych do zakładki która jest ukryta i chroniona hasłem. Z jekiegos powodu mój kod działa tylko wtedy kiedy zakładka jest wywołana mimo że w kodzie nie ma komendy active sheet. Czy ktoś może pomóc? Dopiero raczkuje z VBA więc prosze nie zlinczujcie mnie. Pozdrawiam

Pozostało 580 znaków

2019-05-13 20:16
0

Pierwszy raz słyszę narzekanie, że kod działa :)
A tak serio, to pokaż go, to ci wyjaśnię, czemu działa i kiedy by nie działał.

Pozostało 580 znaków

2019-05-14 16:00
0

userform1

Private Sub UserForm_activate()

With Me.ComboBox1
.Clear

.AddItem "Policy"
.AddItem "Leavers"
.AddItem "Digital ways of working"
.AddItem "Death in service"
.AddItem "New start contracts"
.AddItem "Induction Information"
.AddItem "Maternity Leave Calculator"
.AddItem "Anual leave calculator"

End With
End Sub

Private Sub CommandButton10_Click() '''add
erow = Sheets("MASTER").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
Cells(erow, 1) = TextBox1.Text
Cells(erow, 2) = TextBox2.Text
Cells(erow, 3) = TextBox3.Text
Cells(erow, 4) = TextBox4.Text
Cells(erow, 5) = DTPicker1.Value
Cells(erow, 6) = ComboBox1.Value
Cells(erow, 7) = TextBox5.Text

TextBox1.Text = ""
TextBox2.Text = ""
TextBox3.Text = ""
TextBox4.Text = ""
TextBox5.Text = ""
ComboBox1.Value = ""

End Sub

userform password

Private Sub enterPassword()

Dim password As String
password = "test"

If TextBox1.Value = password Then
Call Module4.hide_worksheet(False)
MsgBox "worksheet visible", vbInformation, "success"

Else

MsgBox "Incorrect Password", vbCritical, "Error"
End If
End Sub

Private Sub CommandButton1_Click()
Call enterPassword

End Sub

Private Sub TextBox1_keyDown(ByVal KeyCode As MsForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
If KeyCode = 13 Then
Call enterPassword
End If
End Sub

Private Sub UserForm_Click()

End Sub

module verry hidden

Sub openUserform1()

UserForm1.Show
UserForm1.TextBox1.SetFocus
End Sub

Sub hide_worksheet(x As Boolean)

If x = True Then
Sheets("MASTER").Visible = xlVeryHidden

Else

Sheets("MASTER").Visible = True

End If
End Sub

Sub test()

Call hide_worksheet(True)

End Sub

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0