Witam,
Mam do napisania program który pobiera łańcuch znaków, dodaje kody znaków ASCII tych znaków i wypisuje na ekran wynik, program ma powtarzać operację dopóki użytkownik nie wciśnie klawisza "+". Napisałem w większości ten program, jakoś działa ale nie do końca. Mój program ma w miarę dobre pierwsze przejście (oprócz tego że wypisuje o jedno 0 za dużo, nie wiem czemu...), jednak po przejściu gdy znowu zaczyna (użytkownik nie podał "+") to coś mu nie pasuje i mam wrażenie że uznaje iż stos jest pusty przez co nic nie wypisuje -> powtarza jeszcze raz program i dopiero za drugim razem załapuje że ma coś na stosie (i wypisuje cyfry z poprzedniego przejścia + obecnego).
Poniżej wstawiam kod, bardzo proszę o pomoc gdzie robię błąd.


;===============================================================================
section .text
org 100h
start:

  xor bx, bx
    xor cx, cx
  xor al,al

petla:

  mov ax, 0100H
  int 21H

  and ax, 00FFh

  cmp al, 43
  je koniec  

  cmp al, 0DH
  je wypisz 

  add cx,  ax

  jmp petla

wypisz:

  test  cx,  cx
  jz start  

  mov ax,  cx

  mov bx,  0AH

  xor dx,  dx

  mov bp,  sp

przygotuj:

  div bx

  push  dx

  xor dl, dl

  test  ax,  ax
  jnz przygotuj  

  mov ax, 0200H

cyfra:

  test  bp, sp
  je start  

  pop dx

  add dl, 30H
  int 21H

  jmp cyfra

koniec:
  mov ax, 4C00H
  int 21H

section .data