Jak usunąć podczas deinstalacji dane aplikacji dla wszystkich profili ?:
DelTree ( ExpandConstant( '{userappdata}' ) + '\MojProgram', True, True, True );

To usuwa tylko jeden obecny, nie usuwa roaming.