Witajcie,
Mam zadanie do rozwiązania (jestem praktykantem) w mojej firmie pojawił się wirus który zmienia rozszerzania plików jpg, png oraz innych grafik na rozszerzanie np. jpg.xyz lub png.xyz Drugie rozszerzenie zawsze jest takie samo na danym komputerze do wszystkich plików. Oczywiście można byłoby tu wykorzystać jakiś program do masowej zmiany rozszerzeń, ale wtedy nie miał bym co robić... Moim zadaniem jest napisać program który pobierze od użytkownika rodzaj błędnego rozszerzenia. Przeszuka wszystkie dyski oraz usunie ta nieprawidłowość.
Jedyne co udało mi się dotąd osiągnąć to coś takiego:

 @echo off

:menu
CLS

echo MENU SKRYPTU
echo ----------------------------------------------------------------------
echo  1 - Rozpocznij wyszukiwanie plikow oraz kasowanie falszywego rozszerzenia.
echo  2 - Zakoncz dzialanie skryptu

set /p wybor="Wybierz numer polecenia: "

if %wybor% EQU 2 goto end
if %wybor% EQU 1 goto falsz

:falsz
for /f "delims=" %%a in ('dir "c:\*.*" /s/b ^| find /i ".xyz"') do (ren *.xyz *.) 
goto :menu

:end
exit

Program zmienia jedyne rozszerzania plików w którym akurat się znajduje. Mam jeszcze wersje samej wyszukiwarki która kopiuje pliki do osobnego folderu i działa to bez zarzutu.

@echo off
echo ____________________________
:folder
set /P folder="Nazwe folderu dla znalezionych plikow: "
if exist C:\%folder% echo folder o nazwie %folder% juz istnieje! & goto :folder
C:\%folder%

:menu
CLS

echo MENU SKRYPTU
echo ----------------------------------------------------------------------
echo  1 - Znajdz pliki
echo  2 - Zakoncz dzialanie skryptu

set /p wybor="Wybierz numer polecenia: "

if %wybor% EQU 2 goto end
if %wybor% EQU 1 goto xyz

:xyz
md "C:\%folder%\OO-pliki\"
for /f "delims=" %%a in ('dir "c:\*.xyz" /s/b ^| find /i ".xyz"') do (copy "%%a" "C:\%folder%\OO-pliki\")
goto :menu

:end
exit 

Proszę o pomoc. W napisaniu tego programu, aktualnie chociaż pomoc w zamianie tego rozszerzania dla wszystkich plików, a nie tylko dla tych które znajdują się akurat w folderze z programem.