VS 2013 Jak odczytać bajt z pliku bianarnego

0

Czesc. Ma ktos pomysl jak poprawic ten kod, zeby czytal bajty z komorek 02E i 02F ? Na razie czyta tylko z pierwszych 4 komorek.

 Imports System.IO
Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim OFD As New OpenFileDialog
    If OFD.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Using reader As New BinaryReader(File.Open(OFD.FileName, FileMode.Open))
        For looper = 0 To 3
          Dim value As Integer = reader.ReadByte
          TextBox4.AppendText(value.ToString("X2") & " ")
        Next
      End Using
    End If

  End Sub
0
reader.BaseStream.Seek(&H2E, SeekOrigin.Begin)
0

Dziękuję. Między czasie zdązyłem znaleźć jeszcze coś takiego:

 Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    TextBox1.Text = String.Empty
    Using fs As New FileStream("c:\bin.bin", FileMode.Open)
      fs.Position = 30
      Using br As New BinaryReader(fs)
        For x As Int16 = 0 To 1
          TextBox1.Text &= Asc(br.ReadChar) & " "
        Next
      End Using
    End Using
  End Sub 

Tylko, że wynik ostatecznie jest podawany w dec. Da radę jakoś to naprawić żeby wynik był podawany w hex ?

0

reader.BaseStream.Seek(&H2E, SeekOrigin.Begin)

Co zrobić, aby dodać kolejną komórkę do odczytu ?
Jeżeli dodam &H2E, &H2F to program się wywala .

0

pokaż kod. każdy odczyt ReadChar przesuwa wskaźnik do następnego bajtu, więc wystarczy dać dwa razy ReadChar tak samo jak robisz to cztery razy do odczytania pierwszych czterech bajtów.

0

Zrobiłem to troszkę w inny sposób:

 Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
  Dim OFD As New OpenFileDialog
    Dim fullFile() As Byte
    If OFD.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      fullFile = File.ReadAllBytes(OFD.FileName)
      TextBox4.AppendText(fullFile(&H2E).ToString("X2") & " ")
      TextBox4.AppendText(fullFile(&H2F).ToString("X2"))

    End If

  End Sub

Teraz jak pobrać wartości z textbox4 tak aby wykonać na nich obliczenia ?
Załóżmy, że
&H2E = BC
&H2F = DE

BCDE

Jak wykonać na tym obliczenie np. odejmowanie
Do tej pory robiłem tak, ale w tym przypadku to się nie sprawdza.

 Dim value As Integer = Integer.Parse(TextBox1.Text, Globalization.NumberStyles.HexNumber)
    value -= 4369
0

Klasa BinaryReader posiada metody ReadInt16, ReadUInt16 itp. które służą do czytania liczb binarnych, nie trzeba ich tak składać z bajtów.

0

Ale jak zrobić tak, aby od textbox4 odjąć np 2345 ? Można przypisać pod Value wartość z text boxa 4 ?

      Dim value As Integer = Integer.Parse(TextBox4.Text)
value -=2345
Textbox5.text = value 

Nie działa. Nieprawidłowy format ciągu wejściowego.

0

W textbox4 znajdują się odczytane komórki z pliku.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0