Mam problem z nazwami metod w jednej z kontrolek ActiveX. Program, w ktorym implementuję daną kontrolkę nie radzi sobie z nazwami metod rozpoczynającymi się od podkreślenia "_" (czyli np nazwa metody "login"). Istnieje jakaś możliwość zmiany nazw metod poprzez edycję pliku OCX? (może jakaś dekompilacja, kompilacja itp..). Wystarczyłoby zamienić "" w metodzie na jakąś literę...