Konstruuje sobie tekst w zmiennej line, tekst jest kilku linijkowy w związku z tym zawiera znaki \n. Żeby zapis do pliku uwzględniał te znaki nowej linii wywołuję echo -eNo i pojawił się problem. Ponieważ generowany plik używany jest do skryptu gitolite i nie mogę w tym pliku mieć ostatniej pustej linii. Czy można jakimś sposobem nie tworzyć lub usunąć tą pustą linię na końcu ?