Sortowanie VBA - Excel

0

Witam.
Napisałem sobie sortowanie przez wybieranie w Java i wszystko ładnie tam chodzi.
Teraz staram się przerobić to na język VBA w Excelu i wywala mi błąd, a mianowicie taki:
'Run-time error '9':
Subscript out of range'
I zaznacza mi warunek przy sprawdzaniu tablic
Poniżej przedstawiam kod programu.
Proszę o pomoc.

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Tabl(1 To 10) As Double
Tabl(1) = 32
Tabl(2) = 3
Tabl(3) = 24
Tabl(4) = 87
Tabl(5) = 12
Tabl(6) = 32
Tabl(7) = 2
Tabl(8) = 9
Tabl(9) = 10
Tabl(10) = 66

i = 1
For i = 1 To 10
Wynik = Tabl(i) & "<" & Wynik
Next i
Wynik = "PRZED SORTOWANIEM: " & Wynik

i = 1
j = 1
For i = 0 To 10
k = i
  For j = i + 1 To 10
    If (Tabl(j) < Tabl(k)) Then 'Podświetla mi tą linijkę
      k = j
    End If
    a = Tabl(k)
    Tabl(k) = Tabl(i)
    Tabl(i) = a
  Next j
Next i
Wynik2 = Tabl(i) & "<" & Wynik2
Wynik2 = "PO SORTOWANIU: " & Wynik2

MsgBox Wynik, vbOKOnly, "Wynik - przed"
MsgBox Wynik2, vbOKOnly, "Wynik - po"
End Sub
0

i=0 => k=0, czym jest wtedy Tabl(k)?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1