[ASM] Sortowanie babelkowe

0

Witam mógł by ktoś mi pomóc z tym programem chciałbym go przerobić na składnie AT&T ale jestem początkujacy i nie mam zielonego pojecia jak to zrobić. Oto kod programu który chce przerobić


 TITLE AL-073 :

 .MODEL SMALL
 .STACK 100H

 .DATA
  PROMPT_1 DB 'The contents of the array before sorting : $'
  PROMPT_2 DB 0DH,0AH,'The contents of the array after sorting : $'

  ARRAY  DB 5,3,9,0,2,6,1,7,8,4  

 .CODE
  MAIN PROC
   MOV AX, @DATA        
   MOV DS, AX

   MOV BX, 10         

   LEA DX, PROMPT_1      
   MOV AH, 9
   INT 21H

   LEA SI, ARRAY        

   CALL PRINT_ARRAY     
   LEA SI, ARRAY        
   CALL BUBBLE_SORT       

   LEA DX, PROMPT_2       
   MOV AH, 9
   INT 21H

   LEA SI, ARRAY        

   CALL PRINT_ARRAY      

   MOV AH, 4CH        
   INT 21H
  MAIN ENDP

 PRINT_ARRAY PROC

  PUSH AX           
  PUSH CX            
  PUSH DX            

  MOV CX, BX          

  @PRINT_ARRAY:         
   XOR AH, AH         
   MOV AL, [SI]         

   CALL OUTDEC         

   MOV AH, 2          
   INT 21H           

   INC SI            
  LOOP @PRINT_ARRAY       

  POP DX            
  POP CX            
  POP AX            

  RET             
 PRINT_ARRAY ENDP

 BUBBLE_SORT PROC

  PUSH AX            
  PUSH BX            
  PUSH CX            
  PUSH DX            
  PUSH DI            

  MOV AX, SI          
  MOV CX, BX          
  DEC CX            

  @OUTER_LOOP:        
   MOV BX, CX         

   MOV SI, AX         
   MOV DI, AX         
   INC DI           

   @INNER_LOOP:         
    MOV DL, [SI]       

    CMP DL, [DI]       
    JNG @SKIP_EXCHANGE     

    XCHG DL, [DI]      
    MOV [SI], DL      

    @SKIP_EXCHANGE:     
    INC SI          
    INC DI           

    DEC BX          
   JNZ @INNER_LOOP       
  LOOP @OUTER_LOOP      

  POP DI             
  POP DX            
  POP CX         
  POP BX            
  POP AX            

  RET              
 BUBBLE_SORT ENDP

 OUTDEC PROC

  PUSH BX            
  PUSH CX          
  PUSH DX            

  XOR CX, CX          
  MOV BX, 10          

  @OUTPUT:           
   XOR DX, DX         
   DIV BX           
   PUSH DX           
   INC CX           
   OR AX, AX          
  JNE @OUTPUT          

  MOV AH, 2           

  @DISPLAY:           
   POP DX           
   OR DL, 30H         
   INT 21H           
  LOOP @DISPLAY         

  POP DX           
  POP CX            
  POP BX             

  RET              
 OUTDEC ENDP

 END MAIN
0

a mógł by ktos to zrobić bo mi same błedy wywala jak przerabiam

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0