[asm]Zamienia mi pozycje bl i bh :(

0

Odczytuje z pamieci 2 bajty, mam yasm jako kompilator i jest ogolnie ok ale mam maly prblem a mianowicie:

Mam w pamieci pod adresem xxxx:0x022B slowo: 0x00, 0x01 i na logige powinno odczytac tak:

bl = 0x01
bh = 0x00

i tak odczytuje wczesniej na poczatku programu inne dane z pamieci i dziala jak nalezy

ale niestety zamiast tego mam odczytane tak:

bl = 0x00
bh = 0x01

czyli odwrotnie niz powinno :(

Tak odczytuje:

add ax, 0x002C
mov di, ax
mov bx, [di]
mov [blockout], bx

Moze cos przeoczylem? jakas dzika flaga albo cos?

Tu jest caly kod programu a raczej prawiec skonczonego bootloadera:

[bits 16]

;main boot   
start:     cli
        mov ax, 0x07C0
        mov ds, ax
        mov es, ax
        mov fs, ax
        mov gs, ax
        mov ax, 0x0000
        mov ss, ax
        mov sp, 0xFFFF
        sti
        mov ax,0x0003
        int 0x10 ;clear and set screen
        mov ax, 0x1112
        xor bl, bl
        int 0x10 ;8x8 fonts
        mov si, booting
        call message
        call discinfo
        mov ax, kerneldir
        mov [filename], ax
        mov ax, [longdir]
        mov [namelenght], ax
        mov ax, [rootdir]
        mov [blockin], ax
        call search ;searching first block of /kernel/
        mov ax, kernelfile
        mov [filename], ax
        mov ax, [longfile]
        mov [namelenght], ax
        mov ax, [blockout]

        ;pusha
        ;add ax, 20
        ;mov ah, 0x0E
        ;mov al, '.'
        ;int 0x10
        ;popa

        mov [blockin], ax
        call search ;searching second block of kernel.bin
        jmp loadit

;a20 start function
a20:      in al, 0x92
        test al, 0x02
        jnz a20end ;a20 is set
        or al, 0x02
        out 0x92, al

a20end:     ret

;disc information function
discinfo:    mov ax, 0x0001
        mov [block], ax
        call readit ;reading sector from floppy
        mov ax, [ds:0x022C]
        mov [rootdir], ax
        mov ax, [ds:0x0216]
        mov [tablestart], ax
        mov ax, [ds:0x0220]
        mov [datastart], ax
        ret

;variables for disc
rootdir     dw 0x0000
tablestart   dw 0x0000
datastart    dw 0x0000

;search function
search:     xor cx, cx

searchmain:   inc cx
        mov ax, [blockin]
        mov bx, [datastart]
        add ax, bx
        mov [block], ax
        call readit ;reading sector from floppy
        pusha
        mov cx, 0x0008
        mov ax, 0x0200

searchloop:   pusha
        cld
        mov di, ax
        mov si, [filename]
        mov cx, [namelenght]
        rep cmpsb
        je found ;found file on floppy
        popa
        add ax, 64
        loop searchloop
        jmp notfound

found:     popa
        add ax, 0x002C
        mov di, ax
        mov bx, [di] <<--- to smierdzi i nie dziala jak nalezy :(
        mov [blockout], bx

        pusha
        mov dh, bh
        mov dl, bl

        mov ah, 0x0E
        ;mov al, '.'

        mov al, bh
        add al, 20
        int 0x10
        mov al, bl
        add al, 20
        int 0x10
        ;mov al, dh
        ;add al, 20
        ;int 0x10
        popa
                  ;pusha
                  ;mov bx, 0x2000
                  ;add ax, bx
                  ;mov si, 0x0200
                  ;call message
                  ;popa

        popa
        ret

notfound:    popa
        cmp cx, 0x0800
        jae error
        mov dx, [blockin]
        mov [nextin], dx
        call nextblock
        mov dx, [nextout]
        cmp dx, 0xFFF0
        ja error
        mov bx, [nextin]
        cmp dx, bx
        je error
        mov dx, [nextout]
        mov [blockin], dx
        jmp searchmain

;variables for search
filename    dw 0x0000
namelenght   dw 0x0000
blockin     dw 0x0000
blockout    dw 0x0000

;nextblock function
nextblock:   pusha

        ;pusha
        ;mov ah, 0x0E
        ;mov al, '|'
        ;int 0x10
        ;popa

        xor dx, dx
        mov ax, [nextin]
        mov bx, 256
        div bx
        mov cx, [tablestart]
        add ax, cx
        mov [block], ax
        call readit
        mov cx, 0x0200
        mov ax, 2
        mov bx, dx
        mul bx       
        add ax, cx

        ;mov si, ax
        ;call message

        mov si, ax
        mov bx, [ds:si]
        mov [nextout], bx
        popa
        ret

;variables for nextblock
nextin     dw 0x0000
nextout     dw 0x0000

;readit function
readit:     pusha
        xor dx, dx
        mov ax, [block]
        mov bx, 36
        div bx
        mov [scierzka], al
        mov ax, dx
        xor dx, dx
        mov bx, 18
        div bx
        mov [glowica], al
        inc dl
        mov [sektor], dl
        mov ah, 0x02
        mov al, 0x01
        mov cl, [sektor]
        mov ch, [scierzka]
        mov dl, 0x00
        mov dh, [glowica]
        mov bx, 0x0200
        int 0x13
        jc error
        popa
        ret

;variables for read
block      dw 0x0000
scierzka    db 0x00
sektor     db 0x00
glowica     db 0x00

;loadit jumper
loadit:     mov ax, [blockout]
        mov [nextin], ax
        mov cx, 0x0500 ;max 640KB kernel size

loaditloop:   pusha
        mov ax, [nextin]
        mov bx, [datastart]
        add bx, ax
        mov [block], bx
        call readit
        pusha
        ;kopiujemy do pamieci tam hen hen przy pomocy a20 powyzej 1MB

        ;pusha
        ;mov ah, 0x0E
        ;mov al, '.'
        ;int 0x10
        ;popa

        popa
        call nextblock
        mov ax, [nextout]
        mov [nextin], ax
        cmp ax, 0xFFFE
        je jumpit
        cmp ax, 0xFFF0
        ja error
        popa
        loop loaditloop
        jmp error

jumpit:     popa

        jmp jumpit

        call a20
        ;skaczemy do jajka z ustawionymi odpowienio rejestrami

;error
error:     mov si, errormessage
        call message

for:      jmp for     

;message function
message:    cld
        mov ah, 0x0E

messagechar:  lodsb
        cmp al, 0x00
        jz messageend
        int 0x10
        jmp messagechar

messageend:   ret

;messages for bootloader
booting     db 'Booting', 0x00
kerneldir    db 'kernel', 0x00
longdir     dw 0x0007
kernelfile   db 'kernel.bin', 0x00
longfile    dw 0x000B
errormessage  db '.Error', 0x00

;times 510 - ($ - start) db 0
;db 0x55
;db 0xAA
0

nie jestem obeznany w asmie jak ty ale z tego co wiem to ładując wartość z rejestru do pamięci trzeba odwrócić bajty, zdejmując z pamięci też dostajemy odwrócone bajty, czyli jak w pamięci jest 0x1234 i zdejmujemy do AX to w AX jest 0x3412.

Może głoszę herezje, może mówię o czymś o czym wiesz od dawna ale jednocześnie proszę o potwierdzenie mnie w tych działaniach - tego że komunikacja rejestr-pamięć odwraca bajty w słowach.

0

zgadza się prgtw, architektura x86 jest little endian co oznacza, że najniższy bajt liczby jest zapisywany /w pamięci/ jako pierwszy, najwyższy zaś jako ostatni /kolejność odwrócona gdyby ktoś nie załapał ;P/. Swoją drobą który raz ja to tutaj powtarzam? W przeciągu tygodnia już ze 2 razy o tym wspominałem... chyba będzie trzeba napisać FAQ bo zaczyna mnie to już nudzić...

OMG, przykład różnic pomiędzy programistą a coderem:

                mov ax, 0x0000

3 bajty, nie lepiej tak? /2 bajty/

                xor ax, ax

OMFG WTF!?

                xor dx, dx
                mov ax, [nextin]
                mov bx, 256
                div bx
                mov cx, [tablestart]
                add ax, cx

do kurki siwej dzielenie przez potęgi 2 wykonuje się przesumięciami bitowymi w prawo... a tu jeszcze dzielenie przez 256/dla kretynów - 256 = 2^8 czyli 1 bajt/! Czy wy mnie, kurna, chcecie do grobu wpędzić!? i ten cx... po jakiego grzyba ładować dane do rejestru aby tylko raz je użyć?

                movzx ax, byte [nextin+1]
                add ax, [tablestart]

ew. jeśli nie chcesz odrobinę nowszych rozkazów to:

                xor ax, ax
                mov al, byte [nextin+1] 
                add ax, [tablestart]

[edit] dodałem +1, przez ten temat sam już zapomniałem o little endian... dziwne, że nikt mnie jeszcze nie opitolił /chyba, że nikt nie czyta\nie rozumie tego co piszę/ ;P [/edit]

I w drugą stronę:

                mov cx, 0x0200
                mov ax, 2
                mov bx, dx
                mul bx                
                add ax, cx

Mnożenie akumulatora zawierającego 2 (!) przez liczbę. OMFG jeżeli wyjdzie TAC 0x0A to ten bootloader wyląduje w najgłupszych snippetach asm jak nic, już ja się o to postaram! Bx nie jest już potem odczytywany więc na logikę:

                shl bx, 1
                add bx, 0x0200 

Next cud:

                mov ah, 0x02
                mov al, 0x01

i podobny:

                mov dh, bh
                mov dl, bl

może jeszcze tak po jednym bicie inicjować? Ciekaw jestem jak to byś z eax zrobił ;P Kolejny przykład poprawnego myślenia:

                mov ax, 0x0201
                mov dx, bx

ciekawi mnie również inicjowanie rejestrów segmentowych fs i gs - przecież ich nie używasz :/ Momentami ten kod wygląda jak pociągnięty jakimś obfuscatorem, więcej 'cudownych' fragmentów nie mam siły przytaczać /w sumie pozostałe są podobne do już przedstawionych/.
Już pomijam stosowanie pusha(d) i popa(d) bo to bootloader i niby liczy się rozmiar /patrząc na ten kod mam co do tego wątpliwości/... Gdzie dyrektywa 'org' czy coś w tym stylu? bez tej dyrektywy asmeblery przyjmują, że początek kodu wynikowego znajdzie się pod adresem 0 a bootloader raczej ląduje gdzieś indziej. Niby można pisać bez orga ale co do powyższego kodu mam wątpliwości... /może o tej godzinie nie widzę ustawiania cs/

Dzięki za uwagę i polecam się na przyszłość :>

p.s. mam dziwne wrażenie, że to prowokacja

0

Kwiatkow jest duzo :P ale to dla tego ze do konca go nie napisalem i on jest raczej typu "jesli zadziala to jest ok" nie zajmowalem sie jeszcze optymalizacja tego kodu.

po prostu duzo razy zmienialem w kodzie i latwiej mi bylo zostawic takie cos typu dzielenie przez 256 bo nie wiedzialem do konca o ile bede dzielic itd, a tak w ogóle to wykozystuje reszte z tego dzielenia jak tez sam wynik, a tak mi wygodniej.

A co do org to nie musi byc bo wystarczylo ze ustawilem odpowienio rejestry i kompilator sam juz reszte zalatwia, bo po prostu wszystko dziala jak trzeba i nigdzie do adresu 0000:xxxx sie nie odwoluje xD

Tak w ogóle to dzieki za wytkniecie bledow z tymi rejstrami i przeanalizowanie kodu, ale jak juz mowilem to jest faza wstepna i nie zajmowalem sie optymalizacja a raczej sie modlilem zeby to w ogóle cos z dyskietki odczytalo xD

0

A jak jest dokladniej z tym bo mam wrazenie ze jak czytam z pamieci nie zawartej w kodzie to tam tylko trzeba przestawiac ?

mov ax, [di] <------ przestawiaja sie

mov ax, [etykieta] <------ jest ok

mov [etykieta], ax <--------jest ok

czy tylko mi tak sie zdaje?

0

Odwracanie kolejności zachodzi zawsze - niezależnie czy to Twoja pamięć, czy odczytujesz\zapisujesz z MMXa, SSE czy też rejestrów ogólnego przeznaczenia, jak pisałem - architektura little endian. Do tego trzeba się przyzwyczaić.

0

Czyli po prostu wychodzi na to ze po prostu jak zapisze do zmiennej a pozniej odczytam to 2 razy sie przestawia i jest tak jak powinno :d mam farta bo wszedzie mam podwojne przeniesienia :d

0

odwracanie kolejności bajtów następuje tylko przy przenoszeniu czegoś z pamięci do rejestru lub odwrotnie (np: pop eax lub movq mm0, [etykieta]). przy przenoszeniu czegoś z rejestru do rejestru (np: mov edx, eax lub movd eax, mm0) lub z pamięci do pamięci (np: movsd lub push [etykieta]) zamiana kolejności bajtów nie następuje.

myślę, że kwiatki typu:

                mov ah, 0x02
                mov al, 0x01

wynikały własnie z niewiedzy na temat 'endianess' (atsd: jak to jest po polsku?).

atsd:
po cholerę intel wprowadzał little- endian? bez tego dużo rzeczy dałoby się zrobić dużo szybciej, prościej i czytelniej. (wrrrr)

0

A ja sie zawsze dziwilem dlaczego mi nieraz program jajca wyrabia xD

Jak na moje to koles co to projektowal musial sie chyba niezle zalac :P

A jak ma sie sprawa z eax itp? jak dziada odwrocic na lewa strone ? bo ax latwo: xchg al, ah

0

Nie rozumiesz do końca zagadnienia. Z punktu widzenia programisty nie istnieje żaden problem w tej kwestii. Z twojego kodu można od razu poznać iż nie prześledziłeś zbyt dużej ilości programów napisanych przez innych programistów, ale to akurat sam nie wiem czy dobrze czy źle. W każdym razie postaram sie przedstawić jak to wygląda.

Jest sobie fragment pamięci o adresie powiedzmy 0010h i są w nim takie dane:
adres - dane
:0010 - 33 5C 2A FF EB FE 01 00 21 5A 91 00 00 CD 21 00

Tak więc wartość 2A ma adres 0012, wartość FE jest w komórce pamięci o adresie 0015. Jak wiadomo dane zapisywane do pamięci umieszczane są tak iż najpierw są zapisywane najmłodsze bajty. I tak po prostu jest.(To że jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień robić to odwrotnie nie znaczy że ten sposób jest zły lub gorszy)

Prześledź teraz ten kod:
mov di, 0x12
mov ax, [di]

w rejestrze ax otrzymasz wartość ax=FF2A zamienione bajty kolejnością, ale to tylko kwestia zapisu bo tutaj po prawej masz młodsze bajty a przy zapisie w pamięci młodsze bajty idą do mniejszych adresów. W przypadku zapisu z rejestru do pamięci jest analogiczna sytuacja. Ale z punktu programisty w tym przypadku jest ci wszystko jedno bo to co zapiszesz do pamięci to dokładnie to samo odczytasz.

Dany ciąg pamięci można zapisać za pomocą kodu assemblera inaczej:
:0010 - 33 5C 2A FF EB FE 01 00 21 5A 91 00 00 CD 21 00

1.
db 0x33,0x5C,0x2A,0xFF,0xEB,0xFE,0x01,0x00
db 0x21,0x5A,0x91,0x00,0x00,0xCD,0x21,0x00

2.
db 0x33,0x5C
dw 0xFF2A
dw 0xEBFE
db 0x01,0x00
db 0x21,0x5A,0x91,0x00,0x00,0xCD,0x21,0x00

Oba kody 1. i 2. po skompilowaniu dadzą ten sam ciąg bajtów i jeżeli umieścisz go w pamięci pod adresem 0010h to wczytując mov ax, [12h] zawsze wczytasz wartość FF2Ah.

następny kod:
mov ah, [12h]
mov al, [13h]
mov bx, [12h]

No i jak już zrozumiałeś to powinieneś wiedzieć, że w rejestrze ax będziesz miał tą samą wartość co w bx.

Tak więc odpowiedz na pytanie:

A jak ma sie sprawa z eax itp? jak dziada odwrocic na lewa strone ? bo ax latwo: xchg al, ah

jest już ci nie potrzebna. No chyba, że do jakiś innych celów.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0