Pobieranie odpalonych linków z przeglądarki

0

Witam.
Czy takie coś jak firefox ma zapisywane uruchomione linki (onCompleted) gdzieś do pliku.
Wiem, że na pewno w historii, ale gdzie ten plik jest od tego?
Chciałem pobierać linki uruchmionych obecnie stron w zakładkach np. do programu zaimplementowanego w Delphi.

Oczywiście używam chyba od 7 lat Operę, żeby nie było :)

0

Dobra, znalazłem kodzik jak pobrać linka aktualnie otwartej strony:
Post ten powinien być w dziale Delphi, ale nie chce mi się go przenosić, zresztą to nie moje kompetencje :P

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  DdeClientConv:TDdeClientConv;
  Temp :string;
  URL  :string;
  Title :string;
 begin
  DdeClientConv:=TDdeClientConv.Create(self);
  with DdeClientConv do
  begin
  if SetLink( 'Opera', 'WWW_GetWindowInfo' )then
   Temp:=RequestData('0xFFFFFFFF,sURL,sTitle');
   while Pos('"',Temp) > 0 do
    Delete(Temp,Pos('"',Temp),1);          //Remove the quotes
    URL:=Copy(Temp,1,Pos(',',Temp)-1);       //Get URL
    Title:=Copy(Temp,Pos(',',Temp)+1,Length(Temp)); //Get title
   Edit1.Text:=URL;
  end;
  DdeClientConv.Free;
end;

Oczywiście za 'Opera' podstawiamy nazwę swojej przeglądarki czyli Netscape, Firefox czy IExplore.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1