uchwyt wskazanego elementu

Odpowiedz Nowy wątek
2006-07-24 18:09
gregorek
0

Był kiedys taki program ktory podawal uchwyt wskazanego myszka elementu.Wie ktos moze jak sie nazywal

Pozostało 580 znaków

2006-07-24 19:08
D0han
0
unit Unit1;
 
interface
 
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
 
type
  TForm1 = class(TForm)
    Memo1: TMemo;
    Memo2: TMemo;
    Timer1: TTimer;
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
 
var
  Form1: TForm1;
 
implementation
 
{$R *.dfm}
 
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);   //timer na jakies 325ms
var
  uchwyt: HWND;   //uchwyt do okna
  nazwa, klasa: array[0..144]of Char;   //tablice do przechowania klasy i nazwy
begin
  uchwyt := WindowFromPoint(Mouse.CursorPos);   //uchwyt do okna pod kursorem
  getwindowtext(uchwyt,nazwa,144);   //nazwa okna
  getclassname(uchwyt,klasa,144);      //klasa okna
 
  form1.Memo1.Text := nazwa;
  form1.Memo2.Text := klasa;
end;
 
end.

Pozostało 580 znaków

2006-07-25 13:37
gregorek
0

Tamten program pokazywal raczej ID uchwytu(jakies liczby)

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0