Zainstalowałem na wirtualnej maszynie Windows Server 2008 R2. Następnie zainstalowałem Usługi domenowe w usłudze Active Directory i kontroler domeny - dcpromo(zainstalowałem od razu z serwerem DNS). Po czym odpaliłem drugą maszynę wirtualną z system Windows 7, aby podłączyć się do domeny, lecz pojawia mi się taki błąd jak w tym temacie: http://forum.pasja-informatyk[...]domeny-windows-server-2008-r2

Na serwerze w zakładce Serwer DNS jest pokazane kilka błędów i ostrzeżeń. Jedno z nich to: "Serwer DNS czeka, aż Usługi domenowe w usłudze Active Directory zasygnalizują, że wstępna synchronizacja katalogu została ukończona. Nie można uruchomić usługi serwera DNS do czasu ukończenia wstępnej synchronizacji, ponieważ krytyczne dane DNS mogły jeszcze nie zostać zreplikowane na ten kontroler domeny. Jeśli zdarzenia w dzienniku zdarzeń usług domenowych w usłudze AD wskazują na problem z rozpoznawaniem nazw DNS, rozważ dodanie adresu IP innego serwera DNS dla tej domeny do listy serwerów DNS we właściwościach protokołu IP na tym komputerze. To zdarzenie będzie rejestrowane co dwie minuty, dopóki usługi domenowe w usłudze AD nie zasygnalizują, że wstępna synchronizacja została pomyślnie ukończona.".

Te problemy pojawiają mi się bez względu na to, czy interfejs sieciowy na serwerze ma ustawione dynamiczne IP czy ustawione przeze mnie statycznie. Jeśli podaje statyczne, to na serwerze jako IP podaję np.: 192.168.1.30, maska: 255.255.255.0, brama domyślna: 192.168.1.1, a serwer DNS pozostawiam z zaznaczonym przydzielaniem statycznym, lecz pole pozostawiam puste i pojawia się komunikat, że będzie korzystać z serwera Microsoft. Natomiast w stacji roboczej Windows 7 w której chcę się połączyć z domeną podaję IP: 192.168.1.31, maska: 255.255.255.0, brama domyślna: 192.168.1.1 i serwer DNS: 192.168.1.1.

Wina prawdopodobnie leży gdzieś w tych wszystkich przydzielaniach adresów statycznie. Instalację tych dwóch ról na serwerze wykonałem z poradnikami, więc tam jest wszystko OK.

Ping`owanie po IP pomiędzy serwerem, a stacją roboczą odbywa się prawidłowo, więc systemy się widzą.

Problem nie powinien też leżeć w VirtualBox. W zakładce Network, system mają ustawione Bridged Adapeter, aby były normalnie podłączone do sieci.

PS: Co to znaczy: "Sprawdź czy zapingujesz z klienta serwer za pomocą nazwy z DNS, która powinna wskazywać serwer kontrolera domeny." Co to za nazwa z DNS, która powinna wskazywać serwer kontrolera domeny?