Może ktoś pomoże, bo jestem zielony z programowania niskopoziomowego :)
Zadanie wydaje się proste. Dioda świeci się cały czas, jeżeli wciskasz przycisk X to dioda przestaje świecić. Taki kod wymyśliłem:

.include "m32def.inc"
sbi DDRA,5 ;5 bit portu A na kierunek wyjściowy
cbi DDRA,7 ;7 bit portu A na kierunek wejściowy

loop:
sbis PINA,7 ;jeżeli klawisz wciśnięty to pomija
sbi PORTA,5; zapala diodę
sbic PINA,7 ;jeżeli klawisz nie wciśnięty to pomija
cbi PORTA, 5; gasi diodę
rjmp loop

Tylko nie wiem czy to tak działa. Czy wciśnięcie klawisza powoduje zmienienie stanu na jedynkę?
Pracujemy na takim sprzęcie (ZL3AVR Atmega32):
user image