RichEdit problem z kolumnami

Odpowiedz Nowy wątek
2006-09-09 17:38

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 13 lat temu

0

Mam problem bo nie wiem jak w Delphi zrobic wyswietlanie tekstu w kolumnach. Najlepiej bylo by w komponencie RichEdit. Moze bedzie ktos wiedzial i bedzie tak mily aby podpowiedziec?

Pozostało 580 znaków

2006-09-09 17:44

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 7 lat temu

0

w richedit ? to sie możesz bawić w odpowiednią liczbę spacji


Dwie zasady gwarantujące sukces:
1. Nigdy nie mów nikomu wszystkiego<span style="color: white">

Pozostało 580 znaków

2006-09-09 21:14

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 13 lat temu

0

to sie przeciez mozna zajechac [???]
to jak zrobic, zeby byl o w kolumnach?
moze w innym komponencie?

Pozostało 580 znaków

2006-09-09 22:22

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 2 lata temu

Lokalizacja: Helsingør / FZ

0

Więc może jedna kolumna to jeden Richedit? :-)
Jeśli ci już na tym komponencie zależy...

Pozostało 580 znaków

2006-09-10 12:23

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 13 lat temu

0
RedbaK napisał(a)

Więc może jedna kolumna to jeden Richedit? :-)
Jeśli ci już na tym komponencie zależy...

Może to i prymitywne/pracochłonne rozwiązanie ale spróbować warto :-)

W sekcji private dodać:

private
  procedure RichKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);

A dalej z górki:

//----------------------------------------------------------------------------------
// cięcie tekstu ZNAJDUJĄCEGO SIĘ w RichEdit na zadaną liczbę kolumn
//----------------------------------------------------------------------------------
var
 Rich: array[1..256] of TRichEdit; //zmienne globalne
 ile_jest_utworzonych_kolumn : byte = 0; //żeby usunąć kolumny trzeba wiedxieć ile ich powstało
 Dlugosc : integer; //liczba znaków w pojedyńczej kolumnie (o zadanej szerokości i długości)

procedure potnij_na_kolumny( RichEdit : TRichEdit; liczba_kolumn : byte; szerokosc_col : integer; wysokosc_col : integer; odstep : byte);
var
 i, x, temp : integer;
 text : string;
Begin
 text := TRichEdit(RichEdit).Text;
 TRichEdit(RichEdit).Text := '';
 temp := 0;
 //TRichEdit(RichEdit).Brush.Style := bsclear;
 TRichEdit(RichEdit).HandleNeeded;
 SetWindowLong(TRichEdit(RichEdit).handle, GWL_EXSTYLE, WS_EX_TRANSPARENT);

 Dlugosc := 40; // ręczne przypisanie, należy to zautomatyzować uwzględniając wielkość używanej czcionki!

 // ???
 //zmienna Dlugosc określa liczbę znaków mieszczącą się w jednej kolumnie
 //policzyć ile zmieści się liter w jednej kolumnie i przypisać do zmiennej długość
 //uwzględnić wysokość, szerokość kolumny i wielkość czcionki (pole kolumny podzielone przez wielkość czcionki)
 // ...
 // ???

 for i := 1 to liczba_kolumn do
 Begin
  ile_jest_utworzonych_kolumn := ile_jest_utworzonych_kolumn + 1;
  Rich[i] := TRichEdit.Create( RichEdit );
  Rich[i].Parent := Richedit;
  Rich[i].Align := alNone; //jeżeli nie ma być odstępów między kolumnami zmienić na alLeft
  Rich[i].BevelInner := bvNone;
  Rich[i].BevelOuter := bvNone;
  Rich[i].BorderStyle := bsNone;
  //Rich[i].Color := clScrollBar; //jeżeli kolumny mają mieć inny kolor odznacz komentarz i ustaw kolor
  Rich[i].ScrollBars := ssNone; //suwak - i tu również ustawić do potrzeb
  Rich[i].Width := szerokosc_col;
  Rich[i].Height := wysokosc_col;
  Rich[i].OnKeyUp:= Form1.RichKeyUp; //zamiast form1 nazwa formularza

   if i > 1 then //porozmieszczaj kolumny równolegle
   Rich[i].Left := Rich[i - 1].Left + szerokosc_col + odstep;                          ;

  for x := 1 to dlugosc do
  begin
   if (x + temp) > length( Text) then break;

   //???
   //można uzupełnić o nierozrywanie wyrazów
   //przejście do nowej kolumny tylko po wykryciu spacji
   //tudzież zastosowania myślnika w wyrazach wielosylabowych
   //???
   Rich[i].Text := Rich[i].Text + Text[x + temp];
  end;

  temp := (temp + x) - 1;

 end;

end;

//------------------------------------------------------------------------------------------
// procedura usuwa wszystkie dodane kolumny i przywraca tekst do RichEdit`a
//------------------------------------------------------------------------------------------
procedure usun_kolumny(RichEdit : TRichEdit; liczba_kolumn : byte);
var
 i : integer;
Begin
  for i:=1 to ( liczba_kolumn ) do
  Begin
   TRichEdit(RichEdit).Text := TRichEdit(RichEdit).Text + Rich[i].Text;
   Rich[i].Destroy; //ewentualnie, a pewno i lepiej Rich[i].Free;
  end;
end;

//--------------------------------------------------------------------------
// Obsługa zdarzenia OnKeyUp - naciśbnięcie klawisza w kolumnie
//--------------------------------------------------------------------------
procedure TForm1.RichKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
var
 i : integer;
 num_kol, num_tmp, ile_liter : integer;
 kursor : TPoint;
 tekst : string;
 znak : char;
Begin

//wykrycie w której kolumnie jest użytkownik
 for i:=1 to 256 do
 Begin
  if Rich[i].Focused = true then
  begin
   num_kol := i;
   break;
  end;
 end;

 if ile_jest_utworzonych_kolumn = num_kol then
 Begin
  //jeżeli użytkownik jest w ostatniej kolumnie to
  //nie rób nic, możliwa modyfikacja na: sprawdź ile liter w kolumnie
  //jezeli za dużo utwórz nową kolumnę
 end else
 Begin //jeżeli uzytkownik jest w innej kolumnie niż ostatnia
  if (key <> 8) then //jeżeli naciśniętą inny klawisz niż backspace
  begin
   if (length(rich[num_kol].Text) < dlugosc ) then //jeżeli w kolumnie jest miejsce na znak to;
   exit;                      //zakończ procedurę;

   num_tmp := num_kol;               //jeżeli nie to przesuń ostatni znak do kolumny n + 1

   for i := num_tmp to ile_jest_utworzonych_kolumn - 1 do
   begin
    // ???
    //uzupełnić o wykrycie czy kursor znajduje się na końcu kolumny n
    //jeżeli tak to przenieś kursor na początek kolumny n + 1
    //jeżeli nie zrób to co poniżej już napisno :)
    // ???

    tekst := Rich[i].Text;
    znak := Rich[i].Text[length(tekst)];
    delete(tekst, length(tekst), 1);
    kursor := Rich[i].CaretPos; //zapamiętaj pozycję kursora
    Rich[i].Text := tekst;
    Rich[i].CaretPos := kursor; //ustaw na nowo kursor
    Rich[i + 1].Text := znak + Rich[i + 1].Text;
    num_tmp := num_tmp + 1;
   end;
   end else
   begin
     // ???    
    //jezeli wciśnięto backspace, odwrotnie jak powyżej :)
    // ???
   end;

  end;

end;

Przykładowe wywołanie procedur:

potnij_na_kolumny(RichEdit1, 5, 50, RichEdit1.Height, 10);
Usun_kolumny(RichEdit1, 5); //najlepiej usunąć tyle kolumn ile się utworzyło :)

Kod w niektórych miejscach trzeba uzupełnić i aby w pełni obsłużyć kolumny należy zatroszczyć się dodatkowo o

 • synchroniczne przewijanie wszystkich kkolumn jednocześnie
 • zaznaczania za pomoca myszki tekstu z kilku kolumn
 • funkcji drukującej
  ale od czego są gotowe komponenty :)

Bynajmniej taka jest moja wizja kolumn w komponencie RichEdit [rotfl]

Pozostało 580 znaków

SLOWIK.R
2007-04-30 14:24
SLOWIK.R
0

PROBLEM POJAWIA SIĘPRZY PRÓBIE WYDRUKU LUB ZAPISANIU DO PLIKU [diabel]

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0