dll + komponenty na formie

0

Piszę sobie program z użyciem bibliotek dll.
I mam w dll-ce procedurę o np. takim nagłówku:

procedure ladujskin(sciezka_pliku:string; jakasforma:tform);

i chciałbym zmienić różne opcje komponentów znajdujących się na formie "jakasforma".
Czy istnieje taka możliwość bez podawania osobno uchwytów do każdego komponentu zajdującego się na "jakiejśformie"? Znam nazwy tych komponentów, ale nie wiem jak się do nich odwołać...

0
var
 I: Integer;

...

  for I := 0 to jakasforma.Componentcount - 1 do begin 

   if jakasforma.Componens[I] is TPanel then TPanel(jakasforma.Componens[I]).Color := 255;

   if jakasforma.Componens[I] is TButton then TButton(jakasforma.Componens[I]).Font.Color := 255;

  end;

...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0