[TP] Obracający się sześcian w 3D (już nie trzeba;p )

Odpowiedz Nowy wątek
2006-08-02 21:34
0

Hej
siedze już troche czasu i szlag mnie trafia. Bo musze zrobić obracający się sześcian w głupim Turbo Pascalu i najlepiej jak najprostszm sposobem. I znalazałem świetny kodzik obracającej się bryły tutaj:
http://4programmers.net/Forum/viewtopic.php?id=84184

Napisałem z zapytaniem do jego autora co oznacza który parametr w tych "wspólrzędnych" i czy mógłby mi coś pomóc, Ale mail od 3 dni pozostał bez odzewu. Pewnie się chłopak wakacjuje:D

No i tu prośba do WAS. Może jest tu jakiś zapaleniec TP który ma lepszą wyobraźnię przestrzenną niż ja:D

program pas3dp;

uses crt,graph;
type tablica=array[0..16] of integer;
   punkty=array[1..4] of pointtype;
   keys=(ShiftUp,
      ShiftDn,
      shiftleft,
      shiftright,
      HOME,
      TAB,
      CR,
      F1,
      F2,
      F3,
      F4,
      F5,
      F6,
      F7,
      F8,
      F9,
      F10,
      INS,
      ESC);

const dl1=80;
   dl2=30;
   dl3=50;
   pz2=-80;
   pz3=20;
   pz4=50;
   pz5=100;
   xp:tablica=(50,-50,-50,50,50,-50,dl2,dl2,-dl2,-dl3,dl3,dl3,-dl3,-dl3,dl3,0,0);
   yp:tablica=(50,50,-50,-50,-50,-50,-dl2,dl2,dl2,-dl3,-dl3,dl3,dl3,-dl3,dl3,-dl3,dl3);
   zp:tablica=(0,0,0,0,0,-50,pz3,pz3,pz3,pz4,pz4,pz4,pz4,pz5,pz5,pz4,pz4);
   stala=1;

var k:real;
  koniec:boolean;
  katpoz,katpion:integer;
  x,y,z:tablica;

function key:keys;
var ch:char;

begin
 ch:=readkey;
 if ch=#0 then
  begin
   ch:=readkey;
   case ch of
    #59:key:=F1;
    #60:key:=F2;
    #61:key:=F3;
    #62:key:=F4;
    #63:key:=F5;
    #64:key:=F6;
    #65:key:=F7;
    #66:key:=F8;
    #71:key:=home;
    #72:key:=ShiftUp;
    #75:key:=shiftleft;
    #77:key:=shiftright;
    #80:key:=ShiftDn;
    #82:key:=ins;
   end
  end
 else
  case ch of
   #9 :key:=TAB;
   #13:key:=CR;
   #27:key:=ESC;
  end;
end;

procedure inicjuj;
var gd,gm:integer;
  x,y:word;

begin
 gd:=9;
 gm:=2;
 initgraph(gd,gm,'c:\tp\bgi');
 setviewport(getmaxx div 2,getmaxy div 2,getmaxx,getmaxy,clipoff);
 getaspectratio(x,y);
 k:=y/x;
 {k:=1;}
end;

procedure translacja(p1,p2,p3,p4:byte);
var pun:punkty;

begin

   pun[1].x:=round(x[p1]+z[p1]*stala);
   pun[1].y:=round(k*(y[p1]-z[p1]*stala));
   pun[2].x:=round(x[p2]+z[p2]*stala);
   pun[2].y:=round(k*(y[p2]-z[p2]*stala));
   pun[3].x:=round(x[p3]+z[p3]*stala);
   pun[3].y:=round(k*(y[p3]-z[p3]*stala));
   pun[4].x:=round(x[p4]+z[p4]*stala);
   pun[4].y:=round(k*(y[p4]-z[p4]*stala));

  SetColor(LightBlue);
  Line(pun[1].x,pun[1].y,pun[2].x,pun[2].y);

  SetColor(Lightred);
  Line(pun[3].x,pun[3].y,pun[4].x,pun[4].y);

end;

procedure oblicz_punkty;
var z1,x1,y1,i:integer;
  kat1,kat2:real;

begin
 kat1:=2*pi*katpoz/360;
 kat2:=2*pi*katpion/360;
 for i:=0 to 16 do
  begin
   x1:=round(xp[i]*cos(kat1)+zp[i]*sin(kat1));
   z1:=round(-xp[i]*sin(kat1)+zp[i]*cos(kat1));
   x[i]:=x1;
   y1:=round(yp[i]*cos(kat2)+z1*sin(kat2));
   z[i]:=round(-yp[i]*sin(kat2)+z1*cos(kat2));
   y[i]:=y1;
  end;

end;

procedure narysuj_figure;
begin
 {1}
 oblicz_punkty;
 cleardevice;
 translacja(0,1,1,2);
 translacja(2,3,3,4);
 translacja(4,0,5,6);
 translacja(6,7,7,8);
 translacja(8,5,0,7);
 translacja(6,4,5,2);
 translacja(8,1,1,1);

end;

begin
 inicjuj;
 koniec:=false;
 katpoz:=0;
 katpion:=0;
 repeat
  narysuj_figure;
  case key of
   ESC:koniec:=true;
   shiftup:inc(katpion,10);
   shiftdn:dec(katpion,10);
   shiftleft:inc(katpoz,10);
   shiftright:dec(katpoz,10);
  end;
 until koniec;
 closegraph;
end.

Trochę tu pozmieniałem i jeszcze trochę do usunięcia zostało. Głównie chodzi o te 50-tki w tablicach xp yp zp.

Może WAM sie uda z tego zrobić sześcian?? Bo ja w swoje umiejętności zwątpiłem :p

Obiecuje odwdzięczyć sie browarem jesli ktoś zawita na Kresy Wschodnie :D


Pozostało 580 znaków

2006-08-03 01:13
0
program pas3dp;

uses crt,graph;
type tablica=array[0..7] of integer;
   punkty=array[1..4] of pointtype;
   keys=(ShiftUp,
      ShiftDn,
      shiftleft,
      shiftright,
      CR,
      ESC);

const
   xp:tablica=(50,-50,-50,50,50,-50,-50,50);
   yp:tablica=(-50,-50,50,50,-50,-50,50,50);
   zp:tablica=(50,50,50,50,-50,-50,-50,-50);
   stala=0.3;

var k:real;
  koniec:boolean;
  katpoz,katpion:integer;
  x,y,z:tablica;

function key:keys;
var ch:char;

begin
 ch:=readkey;
 if ch=#0 then
  begin
   ch:=readkey;
   case ch of
    #72:key:=ShiftUp;
    #75:key:=shiftleft;
    #77:key:=shiftright;
    #80:key:=ShiftDn;

   end
  end
 else
  case ch of

   #13:key:=CR;
   #27:key:=ESC;
  end;
end;

procedure inicjuj;
var gdriver,gmode:integer;
  x,y:word;

begin
 gdriver:=Detect;
 gmode:=2;
 initgraph(gdriver,gmode,'c:\tp\bgi');
 setviewport(getmaxx div 2,getmaxy div 2,getmaxx,getmaxy,clipoff);
 getaspectratio(x,y);
 k:=x/y; { k:=1;}
end;

procedure translacja(p1,p2,p3,p4:byte);
var pun:punkty;

begin

   pun[1].x:=round(x[p1]+z[p1]*stala);
   pun[1].y:=round(k*(y[p1]-z[p1]*stala));
   pun[2].x:=round(x[p2]+z[p2]*stala);
   pun[2].y:=round(k*(y[p2]-z[p2]*stala));
   pun[3].x:=round(x[p3]+z[p3]*stala);
   pun[3].y:=round(k*(y[p3]-z[p3]*stala));
   pun[4].x:=round(x[p4]+z[p4]*stala);
   pun[4].y:=round(k*(y[p4]-z[p4]*stala));

  SetColor(LightBlue);
  Line(pun[1].x,pun[1].y,pun[2].x,pun[2].y);

  SetColor(Lightred);
  Line(pun[3].x,pun[3].y,pun[4].x,pun[4].y);

end;

procedure oblicz_punkty;
var z1,x1,y1,i:integer;
  kat1,kat2:real;

begin
 kat1:=2*pi*katpoz/360;
 kat2:=2*pi*katpion/360;
 for i:=0 to 7 do
  begin
   x1:=round(xp[i]*cos(kat1)+zp[i]*sin(kat1));
   z1:=round(-xp[i]*sin(kat1)+zp[i]*cos(kat1));
   x[i]:=x1;
   y1:=round(yp[i]*cos(kat2)+z1*sin(kat2));
   z[i]:=round(-yp[i]*sin(kat2)+z1*cos(kat2));
   y[i]:=y1;
  end;

end;

procedure narysuj_figure;
begin
 {1}
 oblicz_punkty;
 cleardevice;
 translacja(0,1,1,2);
 translacja(2,3,3,0);
 translacja(4,5,5,6);
 translacja(6,7,7,4);
 translacja(0,4,1,5);
 translacja(2,6,3,7);

end;

begin
 inicjuj;
 koniec:=false;
 katpoz:=0;
 katpion:=0;
 repeat
  narysuj_figure;
  case key of
   ESC:koniec:=true;
   shiftup:inc(katpion,10);
   shiftdn:dec(katpion,10);
   shiftleft:inc(katpoz,10);
   shiftright:dec(katpoz,10);
  end;
 until koniec;
 closegraph;
end.

Jakoś ruszyły moje stare szare, i zadziałało.

Oczywiście zaznaczam że ten sześcian powstał na bazie kodu, który nie jest mojego autorstwa !!!

Ale dla mnie ważne że działa:)

A browara sam będę musiał wypić :p


Pozostało 580 znaków

2006-08-07 10:58
Ad
0

To jeszcze dodaj to do gotowców.


Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0