<EOH> //rozpoczęcie wpisu
<BAND:3>80M //pasmo
<CALL:5>SN9MB //znak stacji
<FREQ:8>3,750000 //czestotliwosc
<MODE:3>SSB //rodzaj modulacji
<NAME:3>Jan //Imie
<OPERATOR:6>SQ8GBG //operator
<QSL_SENT:1>Y  //czy kart qsl wysłana
<QSL_VIA:6>SP9PDN //wysłanie karty qsl przez
<QSO_DATE:8:D>20060418 //data łączności format ISO
<QTH:17>Kraków Łagiewniki //miejsce z którego pracuje moja stacja
<RST_RCVD:2>59 //raport odebrany
<RST_SENT:2>59 //raport wysłany
<TIME_ON:6>055400 //rozpoczecie łączności
<TIME_OFF:6>055800 //koniec łączności
<EOR> //koniec wpisu

Podałem wyżej wzór 1 wpisu w bazie adif. W moim programie mam ListView'a z takimi samymi kolumnami i zapisuje to do pliku *.baz. Poszczególną kolumne oddzielam znakiem #0 a cały rekord #0#0#0. Jak powinna wyglądać procedura eksportu do formatu adif po kliknięciu na przycisk Eksportuj baze w MainMenu?