W zdarzeniu OnCreate głównego formularza aplikacji mam następujący kod:

procedure TfMain.FormCreate(Sender: TObject);
begin
    Server.BoundIP:='127.0.0.1';
    Server.BoundPort:=8888;
    Server.CreateBinding;
    Server.IOHandler := TIdIOHandlerStream.Create(Server);
    Server.BeginListen;
end;

Program generuje błąd AccessViolation w linii Server.Begin... Czemu? Trzeba jeszcze coś ustawić w IOHandler?