Jak utworzyć dynamicznie pola w ClientDataSet?

Już znalazłem. Poprzez FieldDefs