[DELPHI] jpeg i blob field

0
procedure TfrmDodaj.Button2Click(Sender: TObject);
Var
 BlobStream : TBlobStream;   
 JPegStream : TMemoryStream;
 JPEG : TJPEGImage;
 begin
  If OpenPictureDialog1.Execute then  
  begin
   if dModul.cdsMain.FieldByName('Foto1').IsBlob then 
   begin
    JPegStream := TMemoryStream.Create; 
    JPegImage.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.filename);
    JPegImage.SaveToStream(JPegStream);
    BlobStream := TBlobStream.Create(TBlobField(dModul.cdsMain.FieldByName('Foto1')),bmReadWrite);
    BlobStream.CopyFrom(JPegStream,0); 
    JPegStream.Free; 
    BlobStream.Free;
   end;
 end else ShowMessage('Baza nie jest w trybie edycji');
end;

gdzie jest błąd przy dodaniu jpega wywala błąd "class einvalidcast with message Invalid Cast Typecast i zatrzymuje sie na:

BlobStream := TBlobStream.Create(TBlobField(dModul.cdsMain.FieldByName('Foto1')),bmReadWrite);
0

a jakiego komponentu uzywasz do laczenia sie z baza? Jezeli ADO to uzyj zamiast TBlobStream TADOBlobStream i pownno dzialac.

0

jesli uzyje TADOBlobStream to niestety nadal ten sam błąd wywala

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1