Przy kompilacji TSpellerDemo (demo, które korzysta ze słownika MS Word do sprawdzania pisowni), wyskakuje błąd package 'nmfast' non found. Cóź to znaczy, co to jest za paczka ? Help

Link do pliku <url><url>http://www.topshareware.com/Speller-transfer-2770.htm</url></url>

Nazwy pochodne Spell ; Spellers ; TSpellers ; SpellChecker ; Spell Checker ; Spell-checker ; korektor pisowni ; litera po literze