Jak sprawdzić, czy konsola jest...

0

...wyświetlona w trybie pełnoekranowym, czy nie? Wie ktoś może jak to zrobić?

function IsFullScreen: Boolean;
begin
  ???
end;
0

Yo! Fajną lekturą jest MSDN... :)

const
  CONSOLE_FULLSCREEN = 0;
  CONSOLE_FULLSCREEN_HARDWARE = 3;

function GetConsoleDisplayMode(var lpModeFlags: DWORD): Boolean; stdcall; external 'kernel32.dll' name 'GetConsoleDisplayMode';

function IsFullScreen: Boolean;
var
  D: DWORD;
begin
GetConsoleDisplayMode(D);
Result := D = CONSOLE_FULLSCREEN_HARDWARE;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1