Jak pobrać uchwyt okna, jeżeli jest znany proces id lub plik exe procesu?