konsola w memo

Odpowiedz Nowy wątek
2004-10-17 15:54

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 6 lat temu

0

jak zrobić taki cfancyk żeby mieć konsole windowsową <XP [ win+r -> cmd ]> w memo i za pomocą edita wydawać polecenia do niej? Sam nie umiem tego wymyśleć to proszę nie o porady bo tyle to wiem ale o kod bo to jest największa trudność dla mnie w tym przypadku. [???]

Pozostało 580 znaków

nav
2004-10-17 16:07
nav

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

Lokalizacja: Warszawa

0

adsylam do artykulow.

kod??
przcie to podstawy prawie.


utf-8 rlz! ٩(ಥ_ಥ)۶

Pozostało 580 znaków

2004-10-17 16:12

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 14 lat temu

0

adsylam do artykulow

Ja notomiast odsyłam na Torry.net - widziałem tam kiedyś fajowy kodzik do obsługi konsoli w programie niekonsolowym


Pozostało 580 znaków

2004-10-18 16:08

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

no to ja zapodam mały kodzik do przechwytywania wyników z konsoli (czyli głowna rzecz jaka Ci jest potrzebna) resztę to już tylko i wyłącznie twoja inwencja... :D

function CaptureOutput( Parser: String ): String;
const
 LENBUFF = 255;
var
 tmp: String;
 hReadPipe, hWritePipe: THandle;
 sa: TSecurityAttributes;
 si: TStartupInfo;
 pi: TProcessInformation;
 lpBuffer: Array[0..LENBUFF] Of char;
 BytesRead: Cardinal;
 BytesToRead: Cardinal;
 rb: Boolean;
 Buffer: String;
 BufPos: Integer;
 FoundNewLine: Boolean;
 output_line: String;
 E: Exception;
begin
 sa.nLength := sizeof( sa );
 sa.lpSecurityDescriptor := nil;
 sa.bInheritHandle := TRUE;
 If Not CreatePipe( hReadPipe, hWritePipe, @sa, 0 ) Then
 Begin
  E := Exception.Create('Error creation Pipe');
  Raise E;
  E.Free;
  Exit;
 End;
 FillChar( si, sizeof(si), 0 );
 si.cb := sizeof( si );
 si.dwFlags := STARTF_USESHOWWINDOW or STARTF_USESTDHANDLES;
 si.wShowWindow := SW_HIDE;
 si.hStdInput := 0;
 si.hStdOutput := hWritePipe;
 si.hStdError := hWritePipe;
 If Not CreateProcess( nil, pChar( parser ), nil, nil, true, 0, nil, nil, si, pi ) Then
 Begin
  E := Exception.Create('Error executing command');
  Raise E;
  E.Free;
  Exit;
 End;
 CloseHandle( hWritePipe );
 BytesToRead := LENBUFF;
 BytesRead := 0;
 Buffer := '';
 While ( True ) Do
 Begin
  lpBuffer := '';
  rb := ReadFile( hReadPipe, lpBuffer, BytesToRead, BytesRead, nil );
  If ( Not rb ) Then
   If ( length( Buffer ) = 0 ) Then Break;
  Buffer := Buffer + lpBuffer;
  foundNewLine := False;
  BufPos := Pos( #13, Buffer);
  If ( BufPos > 0 ) Then
  begin
   foundNewLine := True;
   output_line := Copy( Buffer, 1, BufPos-1 );
   // Here you have in output_line, the console output line by line.
   tmp := tmp + output_line;
   // shift remainder of buffer down
   Buffer := Copy( Buffer, BufPos+2, LENBUFF );
   BytesToRead  := LENBUFF - Length( Buffer );
  End Else
  Begin
   BytesToRead  := LENBUFF;
   tmp := tmp + Buffer;
   Buffer := '';
  End;
  If not foundNewLine Then
  Begin
   If ( BytesRead = LENBUFF ) Then
   Begin
    E := Exception.Create('Long line. Increase buffer length');
    Raise E;
    E.Free;
   End Else
    BytesToRead  := LENBUFF - Length( Buffer );
  End;
 End;
 WaitForSingleObject( pi.hProcess, INFINITE );
 CloseHandle( pi.hProcess );
 CloseHandle( hReadPipe );
 Result := tmp;
end;

kod wygooglowany po iluś tam godzinach szukania...

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0