Tabela -> Memo

0

Witam.
W jaki sposób przeniesc dane z wyniku zapytania sql (dbgrid) do np Memo lub do pliku?
Dziekuje za info.

Peteros

0

Zapis DataSet skojarzonego z DBGridem (może być TQuery) do pliku HTML:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 ds: TDataSet;
 i: integer;
 sl: TStringList;

 function FixIt(s: string): string;
 begin
  Result := StringReplace(s, '&', '&', [rfReplaceAll]);
  Result := StringReplace(Result, '<', '&amp;lt;', [rfReplaceAll]);
  Result := StringReplace(Result, '>', '&amp;gt;', [rfReplaceAll]);
 end;

begin
 sl := TStringList.Create;
 try
  ds := DBGrid1.DataSource.DataSet;

  sl.Add('<html>');
  sl.Add('<body>');
  sl.Add('<table border=1>');

  for i := 0 to ds.FieldCount - 1 do
   sl.Add('<th><b>' + FixIt(ds.Fields[i].FieldName) + '</b></th>');

  ds.First;
  while not ds.Eof do
  begin
   sl.Add('<tr>');
   for i := 0 to ds.FieldCount - 1 do
    sl.Add('<td>' + FixIt(ds.Fields[i].AsString) + '</td>');
   sl.Add('</tr>');
   ds.Next;
  end;

  sl.Add('</table>');
  sl.Add('</body>');
  sl.Add('</html>');

  sl.SaveToFile('file.html');

 finally
  sl.Free;
 end;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0