Odwołanie się do utworzonego dynamicznie komponentu

0

Witam.
Dla przykładu utworzyłem komponent TMemo procedurą :

...
var
Memo: TMemo;
begin
Memo:= TMemo.Create(Self);
Memo.Parent:= MainForm;
Memo.Top:= x;
Memo.Left:= y;
Memo.Name:= inttostr(LP);
...

Komponent wyświetla się na formie. Problem polega na odwołaniu się do tego komponentu poza procedurą tworzenia w celu zmiany tekstu, rozmiaru oraz późniejszego usunięcia go z formy. Nadmienię, że komponentów może być wiele i deklarowanie zmiennej np. Memos typu array[0..10] of TMemo nie jest ekonomiczne.

0

Zadeklaruj sobie zmienną

type
  TForm1 = class(TForm)
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    moje_memo:TMemo;
  end;

albo nazwij komponent

Memo.Name:='dynamiczne_memo';

a potem się odwołuj do niego przez TMemo(FindComponent('dynamiczne_memo'))

0

Dziękuję za odpowiedz.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1