Array na String

0

Czy ktoś wie jak zkonwertować Array na String?? :-/ Z góry thx.
Mam taki kod i chce dodać do napisu "na belce" wyraz 'sss'
var
a: THandle;
text:array [0..254] of char;
begin
a:=getforegroundwindow();
getwindowtext(a, text, 254);
text:= string(text) + 'sss';
setwindowtext(a, text);
end;

0

Wiem, że jest coś do konwertowania PChara do Stringa, StrCopy - nie jestem pewiem (jakby co to mnie poprawcie). Jak poszukasz w helpie, znajdzesz też procedurkę do konwersji w drugą stronę.

0

chce dodać do napisu "na belce" wyraz 'sss'

var
  H: THandle;
  S: String;
begin
  H := GetForegroundWindow();
  SetLength(S, 256);
  SetLength(S, GetWindowText(H, PChar(S), Length(S)));
  S := S + 'sss'#0;
  SetWindowText(H, PChar(S));
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1