Looknijcie gdzie jest tu błąd... Szukanie plików w

0

Procedurka ta ma wyszukiwać wszytskie pliki html w katalogu i tworzyć zakładki dla TabControl z nazwami odnalezionych plików. Albo w ogóle mi nie tworzy zakladek, albo tworzy jedną z pustym captionem :/ Jakby w ogóle też pliku nie znalazł. Co zwaliłem??

procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
var
SearchRec: TSearchRec;
begin
 if FindFirst('F:\web', faAnyFile, SearchRec) <> 0 then
  begin
  repeat
   if ExtractFileExt(SearchRec.Name)='html' then
   TabControl1.Tabs.Add(ExtractFileName(SearchRec.Name));
  until FindNext(SearchRec) <> 0;
  FindClose(SearchRec);
  end;
end;

P.S. kod tego przykładu znalazłem gdzieś w Helpie i zmodyfikowalem go do swoich potrzeb. Jednakże gdy próbowałem sam to też mi nic nie wychodziło :/

0

debuger rozwiąże ten problem szybko i łatwo - szkoda tylko, że prawie nikt go nie używa.

lenistwo, lenistwo...

if FindFirst('F:\web\*.html', faAnyFile, SearchRec) <> 0 then 
0
if ExtractFileExt(SearchRec.name)='html' then
     TabControl1.Tabs.Add(ExtractFileName(SearchRec.name));

Wstaw sobie w środek ShowMessage(ExtractFileName(SearchRec.name)); albo ShowMessage(ExtractFileExt(SearchRec.name)) i sprawdź dane wejściowe... - trochę samodzielności :)

0

Wstaw sobie w środek ShowMessage(ExtractFileName(SearchRec.name)); albo ShowMessage(ExtractFileExt(SearchRec.name)) i sprawdź dane wejściowe... - trochę samodzielności :)

Detox: Wstawiłem sobie wcześniej Showmessage('Dziala'); ale tak jak pisałem wcześniej ten komunikat był wyświetlany albno raz albo wcale. :-/
Już bez przesady - taki leniwy nie jestem :-P

ŁF: Cholerka nadal mi nie działa. Muszę nad tymdłuzej posiedzieć bo dzisiaj zmęczony jestem i nie myśłę logicznie. Jutro pewnie rozwiążę problem już sam...

Thx to all za pomoc.

0

A może tak ma być:

var
SearchRec: TSearchRec;
begin
 if FindFirst('d:\web\*.*', faAnyFile, SearchRec) = 0 then
 begin
  repeat
   if LowerCase(ExtractFileExt(SearchRec.name))='.html' then
    TabControl1.Tabs.Add(ExtractFileName(SearchRec.name));
  until FindNext(SearchRec) <> 0;
 FindClose(SearchRec);
 end;
end;

[cya]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0