OnKeyPress + Edit1

0

w pole edit1 wpisuje znaki,
musze zablokowac wpisanie srednika ";" (key=#59)

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
If key=#59 then
begin
Application.MessageBox('Nie wolno wprowadzac znaku: ; ', 'Blad przy wprowadzaniu danych',
mb_OK+Mb_defButton1+MB_IconExclamation);
edit1.Text:='';
end;
end;

po wykonaniu tego, program czysci edit1 i dopisuje srednik, ktory
nie moze byc tam wpisany. Jak temu zapobiec?

0
procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
If key=#59 then
begin
Application.MessageBox('Nie wolno wprowadzac znaku:  ;  ', 'Blad przy wprowadzaniu danych',
mb_OK+Mb_defButton1+MB_IconExclamation);
Key := #0;
end;
end;
0

Stokrotne dzieki!!

zadzialalo!

// sorry, że się wtrącam, ale czy nie rozumiesz swojego kodu? przecież na pierwszy rzut oka widać, co jest nie tak [glowa] - ŁF

0

jakbyś nie widział co masz nie tak to to miejsce Edit1.Text:=''czyli po prostu czyściłeś zawartość Edita : [glowa]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0