zamiana liczby dziesiętnej na binarną

0

Jestem początkujący i potrzebuje kod który pozwoli na zamiane liczby dziesiętnej na binarną i odwrotnie. Z góry dzięki!

0
function IntToBin(Int: int64): string;
var
 x, y: int64;
begin
 Result := '';
 x := Int;
 repeat
  y := x mod 2;
  x := x div 2;
  if y > 0 then
   Result := '1' + Result
  else
   Result := '0' + Result;
 until x = 0;
end;

function BinToInt64(Bin: string): int64;
var
 LengthBin, deleted, i, x: integer;
 arr: array of integer;
begin
 Result := 0;
 if Pos('1', Bin) > 0 then
 begin
  deleted := 0;
  LengthBin := Length(Bin);
  repeat
   x := Pos('1', Bin);
   deleted := deleted + x;
   SetLength(arr, Length(arr) + 1);
   arr[Length(arr) - 1] := LengthBin - deleted;
   Bin := Copy(Bin, x + 1, Length(Bin));
  until (Pos('1', Bin) = 0);

  for i := 0 to Length(arr) - 1 do
   Result := Result + PowerInt(2, arr[i]);
 end;
end;

function PowerInt(Base, Exponent: integer): integer;
var
 x, i: integer;
begin
 if Exponent = 0 then
  Result := 1
 else if Exponent = 1 then
  Result := Base
 else
 begin
  x := Base;
  for i := 1 to Exponent - 1 do
   Base := Base * x;
  Result := Base;
 end;
end;
0

Ja bym to napisał troszkę optymalniej :)
Zamiast div i mod można użyć jednej procedury DivMod, ale w tym wypadku znacznie lepsze byłoby zastosowanie and/shr. Analogicznie w drugą stronę and/shl :)

0

Ja bym to napisał troszkę optymalniej :)
Zamiast div i mod można użyć jednej procedury DivMod, ale w tym wypadku znacznie lepsze byłoby zastosowanie and/shr. Analogicznie w drugą stronę and/shl :)

type str64=string[64]; {bo nie masz więcej bitów}

function int2binstr(int:int64):str64;
var b:boolean;
begin
 result:='';
 repeat
  b:=int=0; 
  result:=char(48+(int and 1))+result;
  int:=int shr 1;
 until b;
end;

To jedno

function binstr2int(bin:str64):int64;
var i:byte;
begin
 i:=byte(bin[0]);
 result:=0;
 while i>0 do
  if bin[i] in [#48,#49]
   then
    begin
     result:=(result shl 1)or byte(bin[i]=#49);
     dec(i);
    end
   else 
    begin
     result:=-i;
     break; {błąd w ciągu}
    end;
end;

To drugie

Akceptowalne?

0

Ja moze jeszcze napisze ze kiedys Sheitar wrzucil na strone unit z przeliczeniami dec/hex/bin Jak poszukasz to znajdziesz :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0