Jak wydrukować zawartość całego rozwiniętego TreeView
Czy przed drukowaniem trzeba je całe rozwinąć.