zawsze na wierzchu

0

POCZATKUJACY

Aby nadać naszej formie status "zawsze na wierzchu" trzeba dac do przycisku akcje

SetWindowPos(Handle, HWND_TOPMOST, Left, Top, Width, Height, 0);

Ale jak wylaczyc ta akcje tym samym lub innym przyciskiem?
[angel]

0

poco tak mieszać ?

jak chcesz ustawić żeby forma była zawsze na wierzchu to dajesz:
<font color="blue">Form1.FormStyle:=ftStayOnTop;</span>
a jak chcesz zrobić normalne okno to dajesz:
<font color="blue">Form1.FormStyle:=ftNormal;</span>

oczywiście w Object Inspectorze też możesz sobie to ustawić

0

a jednym przyciskiem możesz to zrobić tak:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 IF Form1.FormStyle=fsStayOnTop Then
  Form1.FormStyle:=fsnormal
 else Form1.FormStyle:=fsStayOnTop;
end;
0

xor się kłania

0

HWND_NOTOPMOST

PS:

szybciej może być:

SetWindowPos(Handle, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE or SWP_NOSIZE);

Nie trzeba odczytywać właściwości formularza.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0