Problem z ICS

0

Witam. Mam mały problem z komponentem ICS a dokłądniej z SmtpCli. Otóż mam taki kodzik :

SMTP.Host := mail.e-post.pl;
SMTP.Port := 25;
SMTP.FormName := 'email' !;
SMTP.HdrFrom := '[email protected]';
SMTP.HdrTo := '[email protected];
SMTP.HdrSubject := 'temat';
SMTP.MailMessage.Assign('tresc');
SMTP.Connect;
SMTP.Mail;

według mnie wszystko wygląda ok ale zawsze pojawia się komunikat:
[Error] Unit1.pas(45): Undeclared identifier: 'SMTP'

dlaczego ?

0

z czy <font color="white">w ogóle </span> <font color="red"> [ort!] </span> zmieniłeś nazw na Smtp bo inaczej to cóż się dziwić

0

tak , zmieniłem ! i jeszcze jedno, jaka jest przyczyna tego iż pojawia mi się taki komunikat:

Project Project1.exe raised exception class EAccessViolation with message 'Access violation at adress 004045AC in mdule 'PROJECT1.EXE'. Read of adress FFFFFFFF. Process stoped.
Use Step or Run to continue.

0

wklej cały kod programu to się zobaczy

0

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, Registry, SmtpProt, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
SMTP: TSmtpCli;
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation
{$R *.dfm}

begin

// WYSYŁANIE EMAILA

SMTP.Host := 'mail.e-post.pl';
SMTP.Port := '25';
SMTP.FromName := 'Ode mnie';
SMTP.HdrFrom := 'aaaaaaaa';
SMTP.HdrTo := '[email protected]';
SMTP.HdrSubject := 'Wiadomość';
SMTP.MailMessage.Add('tresc');
SMTP.Connect;
SMTP.Mail;
end;

end.

0

jak dla mnie smtp.port:=25 a nie '25' :)
i nie pamietam juz czy smtp.mail czy SMTP.SEND /???

0

to i tak nic nie da bo zawsze pojawia się błąd:
[Error] Unit1.pas(45): Undeclared identifier: 'SMTP'

0
type
  TForm1 = class(TForm)
    SMTP: TSMTP;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);

a teraz?

0

Dobra, teraz jest lepiej ale co to znaczy "SMTP commponent is not ready" ??

0

SMTP1.host :=
SMTP1.port :=
SMTP1.userid :=
SMTP1.connect;

a potem tresc temat I dopiero wysylasz bo tak nie ejst gotowy bo jednoczesnie sie laczy i wysyla ??? jakos tak chyba nie pamietam teraz zglowy pisze cos tam

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0