Odpowiedzi na tekst.

0

[cya]
Ufff....Znowu mam problem [glowa].Oto i on: Chviałbym zrobić ,żeby po wpisaniu do pola edit i ponaciśnięciu przycisku OK wyskakiwał mi on w listbox, a jak w listbox znajduje się wyraz wpisany do pola edit
to ma w listbox wyskakiwać np.XXX
!! Proszę o pomoc !!
[cya]

0

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ListBox1.Items[<font color="blue">0</span>] := Edit1.Text;
end;
Drugiego pytania nie zrozumiałem.

0

Drugiego pytania nie zrozumiałem.

A ja i owszem :D

procedure OKClick(Sender: TObject);
var
i: integer;
znalazlem: boolean;
begin
znalazlem:=false;

for i:=0 to listBox1.count-1 do begin
if listBox1.Items.Strings[i]=edit1.text then begin listBox1.items.strings[i]:='XXX';
znalazlem:=true;
end;
end;

if znalazlem=false then listBox1.Items.Add(edit1.text);
end;

0

Mozna tez tak:

procedure OKClick(Sender: TObject);
var
Idx: integer;

begin

Idx := ListBox.Items.IndexOf(Edit.Text);

if Idx = -1 then
ListBox.Items.Add(Edit.Text)
else
ListBox.Items.Strings[Idx] := 'XXX';

end;

Wydaje mi sie, ze prosciej.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1