Wyjątki

0

Mam taką proce co zrobić, aby nie wyskakiwał mi błąd, jeśli plik jest tylko do odczytu. Próbowałem już wszystkiego i nic.

procedure TformAdmin.dxButton1Click(Sender: TObject);
const
my_key = 33189;
var
IniFile : TIniFile;
UserEdit_admin_Encrypted, PassEdit_admin_Encrypted,
NazwaPlikuEdit_admin_Encrypted : AnsiString;
begin
Path := ExtractFilePath(ParamStr(0));
IniFile := TIniFile.Create(Path + 'ustawienia.dat');
try
UserEdit_admin_Encrypted := Encrypt(UserEdit_admin.Text, my_key);
PassEdit_admin_Encrypted := Encrypt(PassEdit_admin.Text, my_key);
NazwaPlikuEdit_admin_Encrypted := Encrypt(NazwaPlikuEdit_admin.Text,
my_key);

  IniFile.WriteString('Ustawienia.dat', 'Użytkownik',
    UserEdit_admin_Encrypted);
  IniFile.WriteString('Ustawienia.dat', 'Hasło', PassEdit_admin_Encrypted);
  IniFile.WriteString('Ustawienia.dat', 'Nazwa pliku',
    NazwaPlikuEdit_admin_Encrypted);
finally
  IniFile.Free;
end;

end;

0

try
:
:
except
// tu zazwyczaj jest obsługa błędu.. ale jak piszesz że ma jej nie być to jej nie ma :)
end;

0

A moze jesli plik jest tylko do odczytu to zmienic mu atrybuty uzywajac:
FileSetAttr i FileGetAttr

0

A moze jesli plik jest tylko do odczytu to zmienic mu atrybuty uzywajac:
FileSetAttr i FileGetAttr

a jak program i pliki są na CD ? hę ?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0