Indexed property – problem z modyfikacją pola rekordu

0

Chcę sobie napisać rekord, który jednocześnie będzie jakby dynamiczną tablicą rekordów, obudowaną w funkcje i nie mogę sobie poradzić z uzyskaniem właściwego rezultatu.

type
 TCell = record
  Value: Integer;
 end;

 TList = record
 strict private
  ConCell: array of TCell;
  function GetCell(Index: Integer): TCell;
  property Cell[Index: Integer]: TCell read GetCell; default;
 public
  procedure SetSize(pSize: Integer);
  procedure Clear;
 end;

var
 List: TList

=====

function TList.GetCell;
begin
 Result:= ConCell[Index];
end;

Dzięki takiej konstrukcji mogę raz "zarządzać" całą listą i np. chcąc ją wyczyścić albo zmienić jej wielkość, robię tak:

List.Clear;
List.SetSize(4);

A potem chcąc uzyskać dostęp do poszczególnych komórek listy, robię tak:

JakasZmiena:= List[0].Value;

zamiast:

JakasZmienna:= List.ConCell[0].Value;

Teoretycznie niewiele, ale to eleganckie rozwiązanie :). Sęk w tym, że to działa tylko przy odczycie i nie wiem jak to zakodować tak, żeby pozwoliło mi także zapisywać poszczególne zmienne w komórkach. Właściwość PropCell jako metodę zapisu (write) łyknie tylko coś takiego (z uwagi na zgodność typów):

procedure SetCell(Index: Integer; pCell: TCell);

Ale to odpada, bo w ten sposób mogę tylko przypisywać całe komórki, np.:

List[0]:= JakasKomorka; //JakasKomorka to zmienna typu TCell

Na coś takiego już mi nie pozwoli:

List[0].Value:= 167;

Da się to jakoś obejść?

0

Niestety nie, jest to ograniczenie tej składni.

1

Jak wspomniał @Patryk27, jest to ograniczenie języka, ale da się to rozwiązać dodając właściwość do struktury TCell. Bo w takim przypadku musi być użyta właściwość, a nie pole.

Nie musi ona posiadać settera w postaci metody – wystarczy bezpośredni dostęp do pola.

Przykład deklaracji:

type
 TItem = record
 private
  FData: Integer;
 public
  property Data: Integer read FData write FData;
 end;

type
 TList = record
 private
  FList: array [0..3] of TItem;
 private
  function GetItem(AIndex: Integer): TItem;
  procedure SetItem(AIndex: Integer; AItem: TItem);
 public
  property Items[AIndex: Integer]: TItem read GetItem write SetItem; default;
 end;

 function TList.GetItem(AIndex: Integer): TItem;
 begin
  Result := FList[AIndex];
 end;

 procedure TList.SetItem(AIndex: Integer; AItem: TItem);
 begin
  FList[AIndex] := AItem;
 end;

I przykład użycia:

var
 List: TList;
begin
 List[0].Data := 10; // składnia dozwolona
end.

To powoduje, że właściwość TItem.Data umożliwia aktualizowanie danych struktury pojedycznej pozycji, a właściwość TList.Items pozwala odczytywać i modyfikować całe rekordy pozycji.

W powyższym przykładzie posłużyłem się macierzą o statycznym rozmiarze, żeby nie zaśmiecać przykładowego kodu informacjami, których problem nie dotyczy.


Pytanie dodatkowe – dlaczego bawisz się rekordami, zamiast skorzystać z gotowego kontenera, np. TList?

0

Gdy korzystam z twojego przykładu, to wywala mi błąd: E2064 Left side cannot be assigned to

A dlaczego nie użyję TList? Bo to był tylko zmyślony przykład :). Tak na prawdę mam rekord, który grupuje powierzchnie ("Faces") i ma kilka wbudowanych metod do grupowej obsługi tych powierzchni. Czasem jednak potrzebna jest ingerencja indywidualna. Grupowo używam tego tak:

Faces.ReadNormals;

A indywidualnie tak:

Faces.Face[13].ReadNormal;

No i pomyślałem sobie, że fajnie by było móc to skrócić i pisać tak:

Faces[13].ReadNormal;
0

Kod testowałem pod Lazarusem i działa prawidłowo. ;)

Crow napisał(a):

A indywidualnie tak:

Faces.Face[13].ReadNormal;

No i pomyślałem sobie, że fajnie by było móc to skrócić i pisać tak:

Faces[13].ReadNormal;

No tak, tyle że to jest samo ukrycie właściwości (?) Face, a to robi się za pomocą default. No to jak w końcu, chodzi o stworzenie właściwości domyślnej, czy dodaniu możliwości modyfikacji poszczególnych pól struktur?

0

Chodzi o możliwość pełnego korzystania z zawartości rekordu TFace (czyli zapis i odczyt pól, wywoływanie metod), znajdującego się - w formie tablicy - wewnątrz rekordu TFaces, z jednoczesnym ukryciem odwoływania się do niego, czyli np.:

TFace = record
 Value: Integer;
 Low: Double;
 Metoda1
end;

TFaces = record
strict private
 CFace: array of TFace;
 function GetFace(Index: Integer): TFace;
 procedure SetFace(Index: Integer; TFace);
 property Face[Index: Integer]: TFace read GetFace write SetFace; default;
public
 Metoda1;
 Metoda2;
end;

Użycie:

Faces[123].Value:= 76;
Zmienna:= Faces[14].Low;
Faces[16].Metoda1;

zamiast

Faces.Face[123].Value:= 76;
Zmienna:= Faces.Face[14].Low;
Faces.Face[16].Metoda1;

A co do twojego kodu, to zrobiłem kopiuj / wklej i wyskakuje wspomniany błąd :(.

1
Crow napisał(a):

Chodzi o możliwość pełnego korzystania z zawartości rekordu TFace (czyli zapis i odczyt pól, wywoływanie metod), znajdującego się - w formie tablicy - wewnątrz rekordu TFaces, z jednoczesnym ukryciem odwoływania się do niego […]

W dalszym ciągu nie wiem dlaczego używasz rekordów i dlaczego sam implementujesz listę (w dodatku w postaci rekordu), zamiast skorzystać z klasy (do opisu pojedynczej ”twarzy”) oraz z wbudowanego generycznego kontenera pokroju TList (do przechowywania listy tych ”twarzy”). Dorobiłbyś sobie settery i mógłbyś modyfikować co tylko chcesz, nawet pojedynczo, i też mógłbyś mieć domyślne indeksowane właściwości.

Robisz tak dlatego, że pracujesz nad jakimś tam projektem i nie możesz tego zmienić, czy z innego powodu?

A co do twojego kodu, to zrobiłem kopiuj / wklej i wyskakuje wspomniany błąd :(.

Widać FPC w tym przypadku różni się od Delphi, pozwalając na taką konstrukcję. Innego rozwiązania nie znam.

0

Nie zmieniam na TList, bo cały projekt zbudowałem na bazie tablic i teraz nie chce mi się wszystkiego przerabiać :). Może w następnej wersji projektu spróbuję. Tak czy inaczej dzięki! ;].

0

Jednak muszę odkopać (przepraszam), bo coś nie działa...

TFace = record
 Value: Integer;
end;

TFaces = class(TList<TFace>)
 //Jakies metody
end;

var
 F: TFace;
 Faces: TFaces;

Faces:= TFaces.Create;
F.Value:= 0;
Faces.Add(F);
Faces[0].Value:= 123;

Dostaję error:

E2064 Left side cannot be assigned to

Próbowałem też dodać do TFace właściwość. Bezpośrednie wskazanie na zmienną stanowiącą kontener (read cValue write cValue) dawało ten sam error, skompilowało się dopiero po dodaniu gettera i settera... tyle, że całość nadal nie działa i zmienna się nie nadpisuje.

procedure TFaces.SetValue(pValue: Integer);
begin
 cValue:= pValue; //cValue to zmienna kontenera, z której odczytuje i do której zapisuje właściwość Value;
end;

Faces:= TFaces.Create;
F.Value:= 0;
Faces.Add(F);
Face[0].Value:= 123; //kompiluje się ale nadal jest tam zero

Działa tylko coś takiego:

Faces:= TFaces.Create;
F.Value:= 0;
Faces.Add(F);
F.Value:= 100;
Faces[0]:= F;

No ale coś takiego mnie nie urządza, bo ja chcę indywidualnego dostępu do pól rekordu, bez każdorazowego nadpisywania całego rekordu.

1
Crow napisał(a):

Dostaję error:

E2064 Left side cannot be assigned to

To jest ten sam problem co wcześniej – jeśli właściwość zwraca rekord, to nie możesz modyfikować jego pól bezpośrednio. Analogicznie do mojego poprzedniego przykładu, spróbuj w taki sposób:

type
 TItem = record
 private
  FData: Integer;
 public
  property Data: Integer read FData write FData;
 end;

type
 TList = class(TList<TItem>);

i użycie:

var
 List: TList;
 Item: TItem;
begin
 List := TList.Create();

 Item := TItem.Create();
 Item.Data := 10;

 List.Add(Item);
 List[0].Data := 20; // sprawdź czy działa

Jeśli działa to popraw swój kod, a jak nie to wymień rekordy na zwykłe, poste klasy. A jeśli potrzebujesz typu zarządzanego, alokowanego na stosie, to spróbuj w podobny sposób wykorzystać stare obiekty.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0