Szukanie array of bytes w innym procesie

0

Witam.

Co w tym kodzie jest nie tak?:

const
 Target: array[0..4] of byte = ($6E, $69, $63, $6F); 
var
 Mbi: TMemoryBasicInformation;
 Handle: THandle;
 buff: array of byte;
 hWin, ProcID, BuffSize: Cardinal;
 Addr: DWORD_PTR;
 BytesRead: NativeUInt;
 i: integer;
begin
 hWin := FindWindow(nil, 'TestSft');
 if hWin > 0 then
  GetWindowThreadProcessID(hWin, @ProcId);
 if ProcId > 0 then
 begin
  Handle := OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION or PROCESS_VM_READ, false, ProcId);
  if Handle <> 0 then
  begin
   while (VirtualQueryEx(Handle, Ptr(Addr), Mbi, SizeOf(Mbi)) <> 0) do
   begin
    SetLength(buff, BuffSize);
    if ReadProcessMemory(Handle, Mbi.BaseAddress, Buff, Mbi.RegionSize, BytesRead) then
    begin
     for i := 0 to Length(Buff) do
     if CompareMem(@Buff[i], @Target[1], Length(Target)) then
     begin
      ShowMessage('Found');
     end;
    end;
    if Addr + BuffSize < Addr then
     break;
    Addr := Addr + BuffSize;
   end;
   SetLength(buff, 0);
   CloseHandle(Handle);
  end;
 end;
end;

Odpowiedzią programu na kliknięcie w button jest "Out of memory".
Proszę o pomoc. Dziękuję.

0

4 bajtami nie namierzysz tablicy, bo będzie ich z 1000 w całej aplikacji.

koło 20-30 bajtów na takie szukanie starczy :)

1

Nie inicjalizujesz BuffSize.

0

W takim razie jest tak:

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
const
 Target: array[0..4] of byte = ($6E, $69, $63, $6F); 
 BufSize = 1024*4;
var
 Mbi: TMemoryBasicInformation;
 Handle: THandle;
 buff: array of byte;
 hWin, ProcID, BuffSize: Cardinal;
 Addr: DWORD_PTR;
 BytesRead: NativeUInt;
 i: integer;
begin
BuffSize:= 1024*4 + SizeOf(Target);
 hWin := FindWindow(nil, 'TestSft');
 if hWin > 0 then
  GetWindowThreadProcessID(hWin, @ProcId);
 if ProcId > 0 then
 begin
  Handle := OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION or PROCESS_VM_READ, false, ProcId);
  if Handle <> 0 then
  begin
   while (VirtualQueryEx(Handle, Ptr(Addr), Mbi, SizeOf(Mbi)) <> 0) do
   begin
    SetLength(buff, BuffSize);
    if ReadProcessMemory(Handle, Mbi.BaseAddress, Buff, Mbi.RegionSize, BytesRead) then
    begin
     for i := 0 to Length(Buff) do
     if CompareMem(@Buff[i], @Target[1], Length(Target)) then
     begin
      ShowMessage('Found');
     end;
    end;
    if Addr + BuffSize < Addr then
     break;
    Addr := Addr + BuffSize;
   end;
   SetLength(buff, 0);
   CloseHandle(Handle);
  end;
 end;
end;

Po użyciu buguje mi cały program. Albo coś zrobiłem źle, albo za dużo arrays jest w tym zewnętrznym programie do sprawdzenia.

0

Co to znaczy „buguje” i w którym miejscu?

Ile wynosi Mbi.RegionSize i po co w takim razie ustawiasz rozmiar bufora na jakieś dziwne 1024*4 + SizeOf(Target)?

1

Tak w ciemno tylko patrząc na kod bez użycia debuggera, który zapewne jest Ci obcy zmień:

SetLength(buff, BuffSize);

na:

SetLength(buff, Mbi.RegionSize);

tu też trochę lipa:

     for i := 0 to Length(Buff) do
     if CompareMem(@Buff[i], @Target[1], Length(Target)) then
     begin
      ShowMessage('Found');
     end;

bezpieczniej:

     for i := 0 to Length(Buff) - Length(Target) do
     if CompareMem(@Buff[i], @Target[1], Length(Target)) then
     begin
      ShowMessage('Found');
     end;

Kiedy ten warunek będzie spełniony? BuffSize będzie ujemne? Po co to?

    if Addr + BuffSize < Addr then
     break;

Już raczej ewentualnie można by:

    if BytesRead = 0 then
     break;

A to:

Addr := Addr + BuffSize;

raczej zmień na:

Addr := Addr + BytesRead;
0
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
const
 Target: array[0..4] of byte = ($6E, $69, $63, $6F); 
 BufSize = 1024*4;
var
 Mbi: TMemoryBasicInformation;
 Handle: THandle;
 buff: array of byte;
 hWin, ProcID, BuffSize: Cardinal;
 Addr: DWORD_PTR;
 BytesRead: NativeUInt;
 i: integer;
begin
BuffSize:= 1024*4 + SizeOf(Target);
 hWin := FindWindow(nil, 'TestSft');
 if hWin > 0 then
  GetWindowThreadProcessID(hWin, @ProcId);

 if ProcId > 0 then
 begin
  Handle := OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION or PROCESS_VM_READ, false, ProcId);
  if Handle <> 0 then
  begin
   while (VirtualQueryEx(Handle, Ptr(Addr), Mbi, SizeOf(Mbi)) <> 0) do
   begin
    SetLength(buff, Mbi.RegionSize);
    if ReadProcessMemory(Handle, Mbi.BaseAddress, Buff, Mbi.RegionSize, BytesRead) then
    begin
     for i := 0 to Length(Buff) - Length(Target) do
     if CompareMem(@Buff[i], @Target[1], Length(Target)) then
     begin
      ShowMessage('Found');
     end;
    if BytesRead = 0 then
     break;
    Addr := Addr + BytesRead;
   end;
   SetLength(buff, 0);
   CloseHandle(Handle);
  end;
 end;
end;
end;

Pisząc "buguje" miałem na myśli to że program się zawieszał i musiałem go wyłączyć. Teraz się nie zawiesza, ale w sumie nic się nie dzieje.

1

Jeszcze:

if CompareMem(@Buff[i], @Target[1], Length(Target)) then

na

if CompareMem(@Buff[i], @Target[0], Length(Target)) then

bo widzę że tablica Target indeksowana jest od 0

0
Inny Inaczej napisał(a):

Teraz się nie zawiesza, ale w sumie nic się nie dzieje.

Dzieje się, tylko nie ma wizualnych efektów działania. Sprawdź pod debuggerem, linia po linii. W ten sposób sprawdzisz przepływ sterowania i znajdziesz przyczynę w kilka minut.

0
kAzek napisał(a):

Jeszcze:

if CompareMem(@Buff[i], @Target[1], Length(Target)) then

na

if CompareMem(@Buff[i], @Target[0], Length(Target)) then

bo widzę że tablica Target indeksowana jest od 0 [/quote]

Nadal nic :/

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1