Komponent na bazie TListbox ze zdarzeniem OnChange

0

Siemka. Pisze pierwszy swój komponent. A mianowicie na bazie TListBox chcę do niego dodać OnChange a dokładniej chcę automatycznie podliczać ilość elementów w Labelu czyli:

Label1.Caption := IntToStr(ListBox1.Items.Count) ;

Podpiąłem tą linijkę już pod zainstalowany poniższy komponent dokładnie pod jego zdarzenie OnChange, (oczywiście zamiast Listbox1 u mnie TChListbox1)ale bez efektów, nic się nie dzieje zero błędów ale i zero efektów. Jak to powinno wyglądać poprawnie? a to mój kod komponentu:

 TChListBox = class(StdCtrls.TListBox)
 private
  FItemIndex: Integer;
  FOnChange: TNotifyEvent;
  procedure CNCommand(var AMessage: TWMCommand); message CN_COMMAND;
 protected
  procedure Change; virtual;
  procedure SetItemIndex(const Value: Integer); override;
 published
  property OnChange: TNotifyEvent read FOnChange write FOnChange;
 end;

 procedure Register;

 IMPLEMENTATION

procedure TChListBox.Change;
begin
 if Assigned(FOnChange) then
  FOnChange(Self);
end;

procedure TChListBox.CNCommand(var AMessage: TWMCommand);
begin
 inherited;
 if (AMessage.NotifyCode = LBN_SELCHANGE) and (FItemIndex <> ItemIndex) then
 begin
  FItemIndex := ItemIndex;
  Change;
 end;
end;

procedure TChListBox.SetItemIndex(const Value: Integer);
begin
 inherited;
 if FItemIndex <> ItemIndex then
 begin
  FItemIndex := ItemIndex;
  Change;
 end;
end;

 procedure Register;
begin
 RegisterComponents('MyComponents',[TChListBox]);
0
procedure TChListBox.CNCommand(var AMessage: TWMCommand);
begin
 inherited;
 if (AMessage.NotifyCode = LBN_SELCHANGE) and (FItemIndex <> ItemIndex) then
 begin
  FItemIndex := ItemIndex;
  Change;
 end;
end;

Sprawdzałeś pod debuggerem czy ten kod w ogóle się wykonuje?

procedure TChListBox.SetItemIndex(const Value: Integer);
begin
 inherited;
 if FItemIndex <> ItemIndex then
 begin
  FItemIndex := ItemIndex;
  Change;
 end;
end;

Nowy indeks pozycji dostajesz w parametrze Value, więc możesz z niego skorzystać, zamiast wpisywać ItemIndex.

 protected
  procedure Change; virtual;

Ta metoda powinna się nazywać DoChange.


Zresztą, ItemIndex nie ma nic wspólnego z liczbą pozycji w kontrolce, więc Twój kod i tak nie będzie działał tak jak chcesz. Ty musisz reagować na:

 • dodanie pozycji (Items.Add),
 • wstawienie pozycji (Items.Insert),
 • usunięcie pozycji (Items.Delete),
 • wyczyszczenie całej zawartości (Items.Clear).

Jeśli chodzi o manipulację zawartością kontrolki to musisz sprawdzić w źródłach tego komponentu, w jaki sposób reaguje on na zmianę zawartości i podłączyć się pod ten mechanizm, rozbudowując jego funkcjonalność o nowe zdarzenie.

0

Dzięki za podpowiedzi :) lecz nie wszystko jest proste za pierwszym razem

0

@abrakadaber: jemu nie chodzi o zdarzenie reagowania na zmianę zaznaczenia, a na zmianę liczby pozycji w kontrolce (po dodaniu czy usunięciu jednej lub wielu pozycji). Zresztą zobacz do tego wątku - Listbox Onchange Event, component - tam ktoś rzucił mu gotowca (no, prawie gotowca).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0