Wykonanie kodu przy starcie PC (np. przez bootloader)

0

Hej.
Mam tu kod na załadowanie obrazu. Coś takiego jest raczej do DOS'a (pisane z myślą o nim), ale czy odpaliło by się też przy starcie kompa (np. przez bootloader)?

 procedure BMP(Sciezka : string); 
 var Paleta : array [0..255,0..3] of Byte;  { Tu zapiszemy nasze kolorki } 
   Plik     : file;          { Zmienna plikowa      } 
   i       : Byte;          { Zmienna pomocnicza     } 
 begin 
  Assign(Plik,Sciezka);           { Kojazymy zmienna z plikiem } 
  Reset(Plik,1);              { Otwieramy plik       } 
  Seek(Plik,54);              { Pomijamy naglowek pliku  } 
  BlockRead(Plik,Paleta,SizeOf(Paleta));  { Wczytujemy palete kolorow } 
  for i:=0 to 255 do 
   begin 
    port[$3c8]:=i; 
    port[$3c9]:=Paleta[i,2] div 4;    { Ustawiamy skladowa Red   } 
    port[$3c9]:=Paleta[i,1] div 4;    { Ustawiamy skladowa Green  } 
    port[$3c9]:=Paleta[i,0] div 4     { Ustawiamy skladowa Blue  } 
   end; 
  for i:=199 downto 0 do          { Wczytujemy linie na ekran } 
   BlockRead(Plik,Mem[$A000:i*320],320);  { blokami po 320 pixeli   } 
  Close(Plik)                { Zamykamy plik       } 
 end; 

Begin 
 asm 
  mov ax,13h                { Ustawienie rozdzielczosci } 
  int 10h                  { [email protected] kolorow    } 
 end; 
 BMP('d:\car.bmp');          { Musi byc 320x200 - 256kolorow !!! } 
 Readln 
End.
0

Jak napiszesz własny "bootloader" to tak tylko ze zazwyczaj uruchamia się pierwsze na komputerze ma opcję wczytania obrazka wiec nic pisac nie musisz (mam na mysli GRUB-a)

1

Coś takiego jest raczej do DOS'a (pisane z myślą o nim), ale czy odpaliło by się też przy starcie kompa (np. przez bootloader)?

Zacznijmy od tego, że bez DOS-a nie masz Reset, Seek, BlockRead ani Close bo to są funkcje odwołujące się do DOS-a.

We własnym loaderze nie masz nic, tylko BIOS, a ten nie ma pojęcia o systemie plików.

Napisz może raczej co chcesz zrobić: bootloader który wyświetla obrazek? To się na upartego da zrobić, ale będzie w tym sporo asemblera, a Pascala najlepiej wcale.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0