Usunięcie lub pominięcie strony w InnoSetup

0

Witam,
mam taki problem w Inno Setup, mam stronę z radio buttonami. Jeżeli wybiorę radio button nr 1 to przechodzi od razu do instalacji, jeżeli wybiorę radio button 2 to otwiera mi kolejną stronę z wyborem radio buttonów w którym mam do wybrania radio button instalacja bazy danych, lub 2 radio button mam już zainstalowaną bazę danych. Czy można w jakiś sposób zniszczyć stronę, bo jeżeli wybiorę opcję nr 2 przejdę do wyboru, a następnie powrócę na stronę poprzednią i wybiorę opcję nr 1, to i tak wyświetla mi się strona z wyborem bazy danych. Jak mogę zniszczyć tą stronę.


[Code]
var
rbOp1: TRadioButton;
rbOp2: TRadioButton;
rbWyborBazy: TRadioButton;
rbBazaZainstalowana: TRadioButton;

isBase: Boolean;

pgOne: TInputOptionWizardPage;
pgTwo: TInputOptionWizardPage;

procedure Opcja1(Sender: Tobject);
begin
 if(rbOp1.Checked) then
 begin
   isBase := false;
 end;
end;

procedure Opcja2(Sender: Tobject);
begin
 if(rbOp2.Checked) then
 begin
   isBase := true;
 end;
end;

function Page2(PrevPage: Integer): Integer;
begin
      pgTwo := CreateInputOptionPage(PrevPage, 'Baza Danych','Wybór bazy danych',
     'Proszę o wybranie opcji i wciśnięcie przycisku Dalej',
     True, False);

     { Baza Danych }
     rbWyborBazy:= TRadioButton.Create(pgTwo);
     with rbWyborBazy do
     begin
       Parent :=pgTwo.Surface;
       Caption := 'Zainstaluj bazę danych';
       Left := ScaleX(50);
       Top := ScaleY(20);
       Width := ScaleX(250);
       Height := ScaleY(15);
       Checked := True;
       TabOrder := 1;
       TabStop := True;                  
     end;

     { baza danych zainstalowana }
     rbBazaZainstalowana:= TRadioButton.Create(pgTwo);
     with rbBazaZainstalowana do
     begin
       Parent := pgTwo.Surface;
       Caption := 'Mam już zainstalowaną bazę danych';
       Left := ScaleX(50);
       Top := ScaleY(50);
       Width := ScaleX(250);
       Height := ScaleY(15);
       Checked := False;
       TabOrder := 2;
       TabStop := True;                  
     end;
   end;
   Result := pgTwo.ID;
end;

function CustomForm_NextButtonClick(Page: TWizardPage): Boolean;
begin
 if isBase = True then
  begin
     PageTwo(PageOne.ID);
  end 
  Result := true; 
end;

function Page1(PrevPage: Integer): Integer;
begin
    pgOne := CreateInputOptionPage(PrevPage, 'Opcje','Wybór opcji',
     'Proszę o wybranie opcji i wciśnięcie przycisku Dalej',
     True, False);

     { Opcja 1 }
     rbOp1:= TRadioButton.Create(pgOne);
     with rbOp1 do
     begin
       Parent := pgOne.Surface;
       Caption := 'Opcja 1';
       Left := ScaleX(50);
       Top := ScaleY(20);
       Width := ScaleX(150);
       Height := ScaleY(15);
       Checked := False;
       TabOrder := 1;
       TabStop := True;
       OnClick := @Opcja1;          
     end;

     { Opcja 2 }
     rbOp2:= TRadioButton.Create(pgOne);
     with rbOp2 do
     begin
       Parent := pgOne.Surface;
       Caption := 'Opcja 2';
       Left := ScaleX(50);
       Top := ScaleY(20);
       Width := ScaleX(150);
       Height := ScaleY(15);
       Checked := False;
       TabOrder := 1;
       TabStop := True;
       OnClick := @Opcja2;          
     end;
   end;
   with pgOne do
   begin   
    OnNextButtonClick := @CustomForm_NextButtonClick;
   end;
   Result := pgSoft.ID;
end;

Z góry dziękuję i pozdrawiam
PiK

0

Zadeklaruj zmienną przechowującą ID strony do ukrycia i ręcznie obsłuż zdarzenie ShouldSkipPage.

function ShouldSkipPage(PageID: Integer): Boolean;

The wizard calls this event function to determine whether or not a particular page (specified by PageID) should be shown at all. If you return True, the page will be skipped; if you return False, the page may be shown.

Note: This event function isn't called for the wpWelcome, wpPreparing, and wpInstalling pages, nor for pages that Setup has already determined should be skipped (for example, wpSelectComponents in an install containing no components).

http://www.jrsoftware.org/ishelp/index.php?topic=scriptevents

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0